Weerbaarheidstraining voor tieners en jongeren
12 tot 21 jaar

=

Voelt je tiener zich onzeker als hij omgaat met leeftijdsgenoten?

=

Komt hij/zij niet op een handige manier voor zichzelf op?

=

Loopt het contact maken of omgaan met anderen niet altijd even soepel?

=

Voelt hij/zij zich ongemakkelijk in bepaalde sociale situaties?

Herken je jouw tiener in een van bovenstaande uitspraken?
Dan kan de weerbaarheidstraining ook jouw tiener verder helpen.
In deze training leert je tiener voor zichzelf opkomen op een manier die bij hem/haar past en die werkt in de situaties waarin je tiener nu vastloopt.
Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek om te kijken wat de training jouw tiener kan opleveren.
Je kunt dit gesprek verderop en onderaan deze pagina aanvragen.

Nieuwe groepen gaan starten

vermoedelijk in maart 2020 weer.
Wil je op de hoogte blijven stuur dan een mail naar:
info@psycholoogvankaathoven.nl met als onderwerp ‘groep maart 2020’ 

 

Over de training

Bekijk de video

Herken je jouw tiener in 2 of meer van onderstaande uitspraken?
Dan kan de weerbaarheidstraining ook jouw kind helpen.

 

PRATEN

Mijn kind voelt veel en/of denkt veel, maar vindt het lastig hierover te praten. Hij/zij weet het niet goed te verwoorden of is bang om het te delen met anderen. Hij/zij is bang voor de reactie van anderen of twijfelt of zijn/haar gevoelens/gedachten er wel mogen zijn.

NEGATIEF DENKEN

Mijn kind heeft veel negatieve gedachten. Over anderen en mogelijk ook over zichzelf. Hij ziet overal problemen en beren op de weg. Zijn gedachten zorgen ervoor dat hij niet vooruit komt. Hij voelt zich hierdoor vaak somber en mogelijk zelfs soms depressief. Het kan dat je kind hier ook slechter door slaapt en/of ‘vlucht’  in bv. teveel eten of gamen of eindeloos netflix kijkt. 

EMOTIONEEL REAGEREN

Mijn kind kan zich overspoeld voelen en met heftige gevoelens zitten waardoor hij/zij niet altijd handig in een situatie reageert. Niet handig omdat het de situatie niet verbeterd. Of niet handig omdat hij/zij het voor zichzelf alleen maar moeilijker maakt.

CONTACT MAKEN

Mijn kind vindt het leuk om met leeftijdsgenoten om te gaan. Hij weet alleen niet goed hoe hij contact kan maken met andere leeftijdsgenoten. Hij durft niet op anderen af te stappen omdat hij twijfelt of ze wel op hem zitten te wachten, of omdat hij niet weet hoe hij zich erbij kan voegen.

MENING GEVEN

Mijn kind durft niet altijd zijn mening te geven tegenover een vriend(in) of een klasgenoot. Hij twijfelt of zijn mening wel klopt of hij is bang dat de ander boos wordt. 

ANDERS VOELEN

Mijn kind voelt zich anders dan andere kinderen in zijn klas of van zijn leeftijd. Hij voelt zich hierdoor alleen en twijfelt of er iets mis met hem is. Hij heeft hierdoor een negatief zelfbeeld. Hij denkt mogelijk ook dat niemand zo is als hij en dat niemand hem begrijpt.

MIDDELPUNT STAAN

Mijn kind voelt zich onzeker wanneer hij in het middelpunt van de belangstelling staat.
Hierdoor voelt hij zich erg gespannen wanneer hij een presentatie voor de klas moet houden, een vraag wilt stellen in de klas of een antwoord moet geven terwijl de hele klas dit kan horen.

GESPREK VOEREN

Mijn kind weet niet hoe hij een gesprek kan starten en houden met leeftijdsgenoten. Hij weet niet wat hij kan vragen en wat hij daarna kan zeggen. weet niet hoe hij kan reageren op antwoorden of een verhaal van een ander. Hij twijfelt of wat hij wilt zeggen wel normaal is. 

VASTLOPEN

Mijn kind kan niet gemakkelijk omgaan met veranderingen of vervelende sitatuaties/gebeurtenissen. Mijn kind slaat dan dicht, wordt emotioneel en weet zich geen raad.
Het kan ook zijn dat je kind te maken heeft met grote veranderingen/tegenslagen zoals een verhuizing, het kwijtraken van een vriend(in), het verliezen van een verkering, het blijven zitten op school, ontslag op werk/stage wat je kind totaal van slag maakt. Hij/zij kan moeilijk een nieuw evenwicht vinden in de nieuwe situatie en wordt overspoelt door alles wat er is gebeurd of gebeurt.

GRENZEN

Mijn kind durf niet altijd zijn grenzen goed aan te geven. Mijn kind geeft zijn grenzen onzeker aan, waardoor anderen voelen dat ze erover heen kunnen gaan. Of mijn kind geeft ze op een manier aan waardoor anderen juist doorgaan omdat ze zich uitgedaagd voelen.
Mijn kind kan niet goed reageren op onaardige opmerkingen. Hij piekert hierover thuis veel en voelt zich hier boos of verdrietig door.

OMGAAN MET FEEDBACK

Mijn kind vindt het lastig om eerlijk feedback te geven aan een klasgenoot of vriend, of hij weet niet goed hoe hij dit het beste kan aanpakken. Wanneer hij feedback krijgt van vrienden of klasgenoten dan gaat hij hierdoor erg aan zichzelf twijfelen. Wanneer hij met bepaalde feedback het niet eens is, kan hij niet goed voor zichzelf opkomen.

BANG VOOR AFWIJZING

Mijn kind vergelijkt zich met anderen en voelt zich hierdoor onzeker. Hij/zij denkt dat anderen leuker/beter/slimmer zijn.
Hij/zij is bang dat vrienden/vriendinnen liever met andere afspreken of andere leuker vinden dan hem/haar. Mijn kind heeft verkering maar voelt zich onzeker dat hij/zij haar/hem verlaat voor iemand anders.
Het kan ook zijn dat je kind zich onzeker voelt of hij/zij wel goed genoeg is voor zijn/haar ouders, op werk/stage etc.

Wat levert meedoen met de weerbaarheidstraining je kind op:

 

GRENZEN

Je kind weet hoe hij zijn grenzen op een handige manier kan aangeven en bewaken. Hij kan grenzen aangeven op een manier waardoor de ander niet boos of verdrietig wordt. En wanneer dit wel het geval is, dan kan je kind hiermee handig omgaan.
Hij laat hierdoor aan anderen zien dat hij de moeite waard is om respect voor te hebben.
Hij kan ‘nee’  zeggen en zorgen dat anderen met onaardige opmerkingen stoppen.

MENING GEVEN

Je kind kan aandacht vragen voor zijn idee of mening tijdens het samenwerken of omgaan met leeftijdsgenoten.
Hij voelt dat zijn mening ertoe doet en dat anderen het prettig vinden dat hij zijn mening geeft en ook meedenkt.
Je kind weet hoe hij zijn mening op een handige manier kan geven, ook op het moment dat anderen het niet eens met hem zijn.

CONTACT MAKEN

 Je kind kan zelf een gesprek starten met iemand anders. Ook kan hij bij een groep gaan staan en invoegen in het gesprek. Hij voelt zich zelfverzekerd over zichzelf en over dat anderen het leuk vinden dat hij erbij staat. Hij weet wat hij kan zeggen en hoe hij kan reageren in het gesprek.

ZICHZELF ZIJN

Je kind durft zichzelf meer te zijn en te laten zien. Hij voelt dat anderen het leuk en prettig vinden wanneer hij zichzelf is. Hij weet nu dat hij niet de enige is die zit met twijfels en onzekerheden over zichzelf en dat er niets mis met hem is.

POSITIEF DENKEN

Je kind kan ook denken in mogelijkheden en oplossingen. Wanneer hij een probleem heeft, dan kan hij zichzelf helpen door positief te denken. Hij kan zijn negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten. Positief denken helpt je kind om stappen te nemen die goed voor hem zijn. 

w

FEEDBACK

Je kind kan leeftijdsgenoten op een handige manier feedback geven. Ook kan hij goed omgaan wanneer hij feedback krijgt.
Hij wordt niet onzeker van feedback, maar gebruikt het op een positieve manier om vooruit te komen. Wanneer hij het niet eens is met feedback dan kan hij dit naast zich neerleggen.

STOOTJE

Je kind kan tegen een stootje. Hij is niet meteen van slag, onzeker, boos of verdrietig wanneer iemand een onaardig opmerking maakt, iets zegt dat hij/zij niet wilt horen of wanneer iemand onaardig doet zoals negeren, buitensluiten, liegen, vals beschuldigen. Je kind houdt zijn hoofd koel en denkt in oplossingen.

MIDDELPUNT STAAN

Je kind durft een vraag te stellen in de klas, een antwoord of mening te geven die iedereen kan horen en een presentatie te houden voor een groep. Hij weet wat hij kan doen wanneer hij zich onzeker voelt of wanneer hij twijfelt aan zijn mening of presentatie. 

FLEXIBEL

Je kind kan beter omgaan met nieuwe situaties, situaties die hij/zij niet had verwacht of situaties te vervelend zijn. Hij/zij kijkt naar wat hij aan de situatie kan veranderen. Zo niet, dan probeert hij op een andere manier ermee op te gaan zodat hij/zij zich niet meer rot voelt. Hij/zij probeert zich richten op de positieve kanten van de nieuwe/vervelend of onverwachte situatie en probeert er het beste van te maken.

GEVOELENS

 Je kind kan zijn/haar gevoelens de baas zijn. Zijn/haar gevoelens gaan niet zomaar met hem/haar aan de haal en maken hem/haar gek.
Je kind luistert naar wat de gevoelens hem/haar duidelijk willen maken en maakt dan zelf de keuze wat hij/zij met deze gevoelens gaat doen. Gaat je kind actie ondernemen? Gaat je kind het naast zich neerleggen? Gaat je kind erover praten? Je kind beslist zelf wat hij/zij doet met zijn/haar gevoelens op een manier die hem/haar het beste helpt.
Ook is je kind minder bang voor gevoelens die niet fijn zijn. Hij/zij kan het beter aan om ook minder fijne gevoelens te ervaren. 

KWALITEITEN

Je kind kijkt meer naar wat hem/haar leuk/goed maakt als leerling/vriend(in). Je kind raakt minder van slag door anderen omdat hij/zij zich minder met hen vergelijkt. Hij/zij bekijkt zichzelf als individu en gaat uit van wat hem/haar bijzonder maakt, in plaats van steeds zoekt naar dingen die anderen beter kunnen. Hij/zij voelt daardoor meer zelfvertrouwen en gelooft het ook als mensen met hem/haar willen omgaan. 

REGIE NEMEN

Je kind durft meer de regie te nemen in wat hij/zij meemaakt. In plaats van af te wachten en te hopen dat alles meevalt en bang te zijn dat er vervelende dingen gebeuren, pakt je kind de regie. Je kind kijkt naar wat hij/zij zelf kan doen om ervoor te zorgen dat sitauties lopen op een manier die prettig voor hem/haar is. Je kind voelt zich hierdoor meer zelfverzekerd omdat hij/zij voelt dat hij/zij invloed heeft in hoe hij/zij met een situatie omgaat. Het hangt voor zijn/haar gevoel hierdoor minder van de ander af of het leuk/goed zal gaan.

Moeder deelnemer:
Met de adviezen die wij Bas werd niets gedaan. Hij zei dan ‘zo werkt het niet’, of ‘jullie begrijpen het gewoon niet’.
We dachten dat wanneer een ander het hem zou vertellen dat het wel zou blijven hangen.
Bas vond het leuk om naar de groepsbijeenkomsten te gaan, wat ons posititief verraste, haha!
Hij zei dat hij het oefenen met de situaties echt fijn vond. Bijvoorbeeld het rollenspel over hoe je op een goede manier ‘nee’ zegt wanneer je vriend geld van je wilt lenen. En ook wat je kunt zeggen als vrienden je proberen over te halen. Vooral de concrete zinnen die je in bepaalde situaties kan zeggen geven hem houvast. Ook tegen laat hij duidelijker merken wanneer hij het ergens niet mee eens is. In het begin was dat wel even wennen! Het is leuk om te zien hoe hij nu probeert oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld wanneer iemand op whatsapp wel de hele tijd online komt maar niet reageert op zijn voorstel om af te spreken. Laatst gaf hij mij nog advies over hoe ik ‘handiger’ had kunnen reageren toen een verkoper aan de deur stond. Echt leuk! De cursus heeft Bas echt meer vertrouwen gegeven in hoe hij grenzen kan aangeven. Ik ben blij dat we destijds hem voor deze cursus hebben opgegeven!

Karin (moeder van deelnemer):
De mentor van mijn zoon raadde ons aan om op zoek te gaan naar een weerbaarheidstraining.
Mijn zoon voelde zich niet prettig in zijn klas. Op de basisschool had hij nooit moeite met het maken van vrienden, maar in de eerste klas kon hij geen aansluiting vinden.Hij wist ook niet goed hoe hij om moest gaan met ‘stoere’ jongens in zijn klas. Deze jongens haalden grappen met elkaar uit, maar mijn zoon vond deze zogenaamde grappen echt niet leuk. Hij had ook het gevoel alsof ze bij hem meer van deze zogenaamde grappen uithaalden dan bij anderen. Hij begreep ook niet dat ze hiermee doorgingen omdat ze toch echt wel aan hem konden merken dat hij het niet leuk vond. Hij voelt zich zekerder nu hij weet hoe hij om deze grappen kan reageren. Ook heeft hij door de groep er meer vertrouwen in gekregen dat er niets ‘mis’ met hem is, maar dat hij gewoon pech heeft gehad met de klas waarin hij terecht is gekomen omdat ze daar al in het begin allemaal groepjes gevormd hadden. Deze training heeft hem zeker een sterke steun in zijn rug gegeven! Hij durfde daarna te solliciteren in een supermark waar hij nu leuke contacten met collega’s heeft, wat hen goed doet. Ik raad deze training zeker aan!!

Praktisch:Waar & Wanneer?

Locatie

De training wordt gegeven:

Praktijk Trotse Pauw

Burg. Geradtslaan 4

6641 ZX Beuningen

(naast Nijmegen)

Ik zat in mijn 2de jaar van mijn MBO-opleiding.
Ik liep stage. Bij mijn eerste gesprek kreeg ik binnen een paar minuten te horen dat ik niet goed functioneerde en dat de stage zou worden afgebroken.
Ik storte in. Mijn zelfvertrouwen was toen gewoon echt 0.
Ik had dit niet zien aankomen. Een nieuwe stage durfde ik niet meer te beginnen.
Door de groepstherapie kreeg ik weer zelfvertrouwen. Ik heb daar geleerd hoe ik om kan gaan met tegenslagen en hier juist van kan leren (in plaats van dat het mij onderuit haalt).

Marloes (17 jaar)

Deelnemer groep 17-21 jaar

Ik vertelde aan haar klasgenoten iets dat niet waar was. Ik dacht dat ik niet leuk genoeg was als ik gewoon mijzelf was, dus ik ging dingen een beetje verzinnen.
Voordat ik het wist werd het steeds erger en zat ik vast in mijn leugens, die steeds erger werden. Totdat ik zelfs niet meer naar school wilde.
Door de training ben ik meer tevreden met wie ik echt ben en weet ik dat leuk genoeg ben als ik gewoon mijzelf ben.
Lotte (15 jaar)

Deelnemer groep 15-18 jaar

Waarom een groepstraining?

Tijdens de groepsbijeenkomsten leert je kind praktische vaardigheden die hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken,
krijgt hij door te oefenen in de groep meer zelfvertrouwen dat hij dit kan
en hij krijgt een positiever zelfbeeld doordat hij ervaart dat hij zich prettig voelt in deze groep.

Want als hij zich in deze groep zich zeker en zichzelf voelt, dan kan hij dat ook in andere groepen en in het contact met andere leetijdsgenoten.

Moeder van Isabelle:
Ik kwam via Facebook bij deze weerbaarheidstraining terecht.
Onze dochter is door het volgen van deze training anders gaan denken over anderen.
Ze was altijd bezig met wat anderen van haar zouden denken en ging er altijd bij voorbaat vanuit dat niemand écht geinteresseerd zou zijn in een gesprek met haar.
Deze training heeft haar anders naar eigen gedachten leren kijken.
Ze realiseert zich dat haar gedachten niet dé waarheid hoeven te zijn. Ze is zich nu ook veel meer bewust van de manier waarop zij zélf naar anderen kijkt.

Moeder van Veronique (18 jaar)
Mijn dochter was voor haar eerste stage gezakt omdat ze niet voldoende contact maakte met haar klanten. Ook had ze zelf het gevoel dat ze goed in de goep van haar collega’s lag, maar ze kreeg van haar stagebegeleider de feedback dat ze meer het gesprek moest aangaan met álle collega’s en niet alleen die haar toevallig goed lagen. Mijn dochter kreeg op een onaangename manier deze feedback van haar stagebeleider wat haar erg onzeker maakte. Ze durfde op deze kritiek niet te reageren (sloeg dicht) en durfde niet meer te beginnen met haar volgende stage: zo’n knauw had haar zelfvertrouwen gekregen. Mijn dochter had al een aantal gesprekken met een psycholoog gehad 1 op 1 gehad, maar dat hielp haar niet verder. Haar toenmalige psycholoog raadde toen aan om contact op te nemen met Rosanne van  Trotse Pauw. Zodoende kwamen we hier terecht. Mijn dochter volgt nu de training. Ze vindt de groep erg prettig. Ze is inmiddels gestart met haar tweede stage en het gaat echt goed. Ze past toe wat ze geleerd heeft. In de groep komen ze daar steeds weer even op terug: hoe is het gegaan en is het gelukt om toe te passen wat we hier hebben geoefend en besproken? Als moeder ben ik blij met deze training. Je moet je kind loslaten op zo’n leeftijd maar je wilt haar graag handvatten meegeven die ze nodig heeft in haar leven. 

Wie zijn de trainers?

Hoofdtrainer ben ik: Rosanne van Kaathoven (1986) en ik ben kinder- en jeugdpsycholoog. (links op foto)
Aan de universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd met een master in de klinische psychologie.
Ik heb deze training ontwikkeld op een manier zoals ik hem zelf heel goed had kunnen gebruiken toen ik op de middelbare school zat.
Ik voelde mij niet prettig in de 2de klas en wist niet wat ik zelf kon veranderen waardoor ik mijzelf meer zelfverzekerd zou voelen in een klas met mensen waar ik mij niet thuis voelde.
Ook in het contact met mijn vriendinnen liet ik over mijn grenzen heengaan omdat ik bang was ook hen te verliezen. 

Deze weerbaarheidstraining geef ik sinds 2016 samen met Holly Janssen. (rechts op foto)
Zij is jongerencoach en heeft een achtergrond in maatschappelijk werk. 

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener?
Wil je op de hoogte blijven als bekend is wanneer er weer nieuwe trainingen gaan starten?

Mail dan naar: info@psycholoogvankaathoven.nl met als onderwerp: ‘interesse WB 2020’ 

 

Programma training:

R

7 groepsbijeenkomsten

Je kind volgt samen met max. 7 andere leeftijdsgenoten de groepsbijeenkomsten.
Per groepsbijeenkomst staat een thema centraal. Rondom dit thema doen we opdrachten en oefeningen. Soms met de hele groep, soms in 2-tallen, 3-tallen of 4-tallen. 
Je kind werkt tijdens de training samen met zijn groepsgenoten en de 2 trainers aan zijn eigen doelen zoals we die bij het doelgesprek hebben opgesteld.
Je kind brengt zelf situaties of vragen in die hij graag wilt oefenen of waar hij graag aandacht aan wil besteden. De groepsgenoten helpen elkaar samen met de trainers om te gaan met de situaties waar je kind tegenaan loopt. We bespreken en oefenen de situatie waar je kind moeite mee heeft. Je kind weet daarna precies hoe hij met zijn situatie om kan gaan. Wat hij anders kan aanpakken. Of hoe hij anders tegen de situatie aan kan kijken zodat het minder zwaar of pijnlijk voelt. 

R

Individueel gedeelte:

 

 • Gratis kennismakingsgesprek ( max 45 min)
 • Tussentijds gesprek (1 uur)
 • Eindgesprek (30-45 minuten)

Hoe ziet de weerbaarheidstraining eruit?

 

Waarom is het in een groep?

 

 Het klinkt misschien stom maar ik kon geen nee zeggen tegen mijn vriendinnen.
Als ik dan iets lekker mee naar school nam vroegen ze of ze een hapje mochten.
Als een iemand dan een hapje wilde, oke.
Maar dan vraagt iedereen een hapje.
Op een gegeven moment nam ik gewoon niets lekkers meer mee naar school.
Of ik ging het even snel opeten op de toilet.
Ik wil namelijk niet dat je mij gierig vinden.
En ik ben dan bang dat als zij dan een keer iets meehebben dat ze het dan aan iedereen geven maar dan aan mij expres niet.
Omdat ik het hen ook niet gun.
 Het was niet alleen bij koekjes zo hoor.
Ook bij kleding lenen voor een feestje.
Of als iemand vroeg of ik voor de gezelligheid om wilde fietsen.
 In de weerbaarheidstraining hebben we toen de situatie met de koekjes nagedaan.
We bedachten samen 3 manieren waarop ik op een handige manier zou kunnen zeggen dat ik mijn koekje liever alleen op at.
 Gek genoeg reageerden mijn vriendinnen super normaal. Nooit geweten dat het zo makkelijk was om je grenzen aan tegen naar je vriendinnen toe.
Annet (14 jaar)

Deelnemer groep 12-14 jaar

Als ik op school een vraag had, durfde ik hem niet te stellen.
Ik was gewoon bang dat het een domme vraag was.
Of nog erger: dat hij net al gesteld was, en dat ik hem gemist had.
Of dat de docent het net heeft uitgelegd en ik dat even niet gehoord heb.
Toen gaf mijn moeder mij op voor de weerbaarheidstraining bij Trotse Pauw.
Na de training heb ik gemerkt dat ik niet meer zo bezig ben met wat anderen in de klas doen.
Eerst werd ik snel afgeleid als ik iemand hoorde zuchten of lachen net als ik een vraag wilde stellen.
Ik weet nu hoe ik ermee om kan gaan als de dingen gebeuren waar ik bang voor ben (dus bv dat docent mijn vraag niet begrijpt).
Wat handig was is dat we mijn niet-helpende gedachten gingen uitdagen en ombuigen.
Ik probeer nu steeds vaker positiever te denken op momenten dat ik weer negatief zit te denken. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar nu ik er bewust mee bezig ben gaat het steeds beter.In de klas durf ik nu gewoon mijn vraag te stellen.
Bij sommige docenten nog niet, maar dan blijf ik na de les gewoon even hangen, of ik stel mijn vraag via de mentor per mail. Een keer had ik mijn vraag aan mijn vriend uitgelegd, en hij heeft het toen voor mij gevraagd.
Ik word nu gewoon ook creatiever in oplossingen bedenken, in plaats van dat ik het gewoon opgeef als ik iets niet durf.

Willem (16 jaar)

Deelnemer groep 14-17 jaar

Locatie weerbaarheidstraining tieners en jongeren

 

Impressie van enkele oefeningen in de training

 

Impressie van enkele oefeningen in de training

 

Mijn moeder vertelde mij over deze training. Ik had er eerst niet zo’n zin in omdat het op de zondag is. En dan moet ik ook huiswerk maken, want op de zaterdag doe ik aan hockey.
Toen dacht ik bij mijzelf: het zijn maar 7 zondagen, en dan is het maar 2,5 uur. De zondag heeft meer uren dan 2,5 🙂
Ik ben super super blij dat ik mee heb gedaan.
Ik vond de groep erg leuk en ik vond het heel fijn dat iedereen elkaar goed begreep. Iedereen wilt het beste voor elkaar en elkaar helpen.
Ik heb veel gehad aan de tips van de anderen. Ook vond het ik het leuk om de oefeningen te doen. We hebben ook best veel gelachen. Ik heb met een meisje via de app nu nog steeds contact. We hebben al een keer samen afgesproken.
Waarom ik meedeed?
Mijn vriendin op school deed vaak echt onaardig. Ze dacht denk ik dat ik het niet zo erg vond, maar dat was het wel. Ik liet nooit merken dat ik er mee zat. Nu weet ik hoe ik het beste kan reageren wanneer ze weer iets zegt dat mij verdrietig maakt. Ik voel me nu sterker en durf er gewoon wat van te zeggen. Ik ben ook niet bang meer dat ik haar kwijtraak of dat ze boos wordt wanneer ik er iets van zeg. Want als dat zo is: dan is ze gewoon geen goede vriendin. Dus dat. 🙂 Ik zou zeggen: gewoon meedoen, het is erg leuk en je leert echt veel!!

Vera (13 jaar)

Deelnemer groep 12-14 jaar

Mijn ouders waren al een tijdje op zoek naar iets voor mij. Toen vonden ze deze training. Het leek mij wel geinig om mee te doen.
Ik heb er veel van geleerd. Ik weet nu wat ik kan zeggen wanneer ze weer van die flauwe grappen met me uithalen zoals met hun voeten op mijn stoel zitten of mijn tas verstoppen. Niet dat ik gepest werd ofzo, want het zijn gewoon wel vrienden van me. Maar ze dachten dat ik het wel grappig vond ofzo. Want ik lachte gewoon een beetje mee omdat ik niet wilde laten merken dat het mij raakte. Maar nu weet ik dat dat juist ervoor zorgt dat ze juist doorgaan. Want dan denken ze dat je het ziet als een spelletje. Ik weet nu hoe ik kan reageren op een manier dat ze me geen aansteller of zeikerd vinden, maar wel dat ze gewoon stoppen. En dat ik gewoon op mijn stoel kan zitten en niet een half uur naar mijn tas moet gaan zoeken.

Timo (14 jaar)

Deelnemer groep 12-14 jaar

Mijn ouders waren eerst op zoek naar een psycholoog waar ik gewoon alleen gesprekken mee zou gaan voeren. Toen kwamen ze met dit. Ik zag er eerst echt tegenop omdat het in een groep is, en dat is nu juist iets waar ik niet goed in ben, haha!
Rosanne heeft mij overtuigd dat het dan juist goed is om in de groep mee te doen: omdat ik dan zou merken dat het helemaal niet zo eng is. Ik ben achteraf erg blij dat ik mee heb gedaan met de weerbaarheidstraining. Ik heb nu niet meer het gevoel dat er iets mis met mij is of dat ik raar ben. Ik ben goed zoals ik ben. Ik vond het echt fijn om gesprekken te hebben met de groep. De andere deelnemers in de groep waren op het eerste gezicht heel anders dan ik. Maar dat we zo verschillend zijn, dat maakte helemaal niets uit. Het was vaak juist verfrissend, omdat zij heel anders denken en dingen anders aanpakken dan ik. Ik ben echt een denker en raak soms helemaal verstrikt in mijn eigen gedachten. De training heeft mij geholpen om positiever te denken.
Het waren gewoon echt gezellige zondagen. Iedereen die graag meer zelfvertrouwen wilt raad ik aan om met de training mee te doen.

Danielle (16 jaar)

Deelnemer groep 14 tot 17 jaar

Kosten


De kosten voor de gehele training zijn 497,-

Voor mensen die aanvullend verzekerd zijn:
De training kan mogelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering

Inbegrepen zijn:

 • Gratis kennismakingsgesprek met deelnemer en ouder(s) (max 45 min)
 • 7 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur met een groep van max. 9 tieners/jongeren
 • werkboek voor de deelnemer
 • Voor iedere groepsbijeenkomst een video met daarin praktische vaardigheden rondom de thema’s
 • Tussentijdse individuele sessie met deelnemer en ouder(s) (1 uur)
 • Eindgesprek met ouders en deelnemer (30-45 min)Doet jouw tiener ook met ons mee?

 

Vergoedingsmogelijkheden

De weerbaarheidstraining wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ook niet met een verwijzing van de huisarts of een diagnose.
Wanneer je kind aanvullend verzekerd is wordt het mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed.
70% van de deelnemers is niet aanvullend verzekerd en voor hen betalen hun ouders zelf voor hun deelname.
30% van de deelnemers krijgt (een groot) gedeelte van de training vergoed vanuit hun aanvullende zorgverzekering.
Deze dienst valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’, en dan ‘psychosociale zorg’. Het valt dus NIET onder de ‘psychologische zorg’ (die in de basisverzekering zit).
Lees bij de veelgestelde vragen meer. Kijk bij: ‘Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding’

 

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener?
Wil je op de hoogte blijven als bekend is wanneer er weer nieuwe trainingen gaan starten?

Mail dan naar: info@psycholoogvankaathoven.nl met als onderwerp: ‘interesse WB 2020’ 

 

Veelgestelde vragen over de weerbaarheidstraining

Waarvoor is het kennismakingsgesprek?

Je kunt het kennismakingsgesprek aanvragen door op de button ‘Ja, ik heb interesse in de weerbaarheidstraining voor mijn tiener’ te klikken.
Je kunt daar je e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. Ik neem per mail contact met je op om het doelgesprek te plannen.
Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we eerst of de training aansluit bij wat je tiener nodig heeft.
Na dit gesprek kunnen jullie als ouders samen met jullie tiener beslissen of jullie tiener mee gaat doen met de training.
Het is belangrijk om te weten dat de aanmelding pas definitief is op het moment dat de ouders de betaling gedaan hebben.

Wat zijn de kosten?

 

 De investering voor de weerbaarheidstraining: 

497,-

Inbegrepen zijn:

 • 7 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur
 • Werkboek
 • Voor iedere groepsbijeenkomst een video met daarin de praktische vaardigheden die horen bij het thema
 • Tussentijdse individuele sessie met deelnemer en ouder(s) (1 uur)
 • Eindgesprek met ouders en deelnemer (45 min)

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt de betaling?

Wanneer ouders na het kennismakingsgesprek besluiten om hun kind op te geven dan maken ouders het totaalbedrag van de weerbaarheidstraining aan mij over. Je tiener is pas verzekerd van een plek in de groep op het moment dat ik de betaling ontvangen heb. 

Na ontvangt van de betaling stuur ik ouder per mail de bevestiging dat ik de betaling ontvangen heb.

De betaling wordt middels overmaking gedaan. Het is niet mogelijk om contact te betalen.

Als de tiener (mogelijk) voor aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dan ontvangen oudres na afloop van de gehele groepstraining per mail de (reeds betaalde) factuur. Ouders kunnen deze (reeds betaalde) factuur indienen op de site van de zorgverzekeraar. Ze krijgen dan terug waar ze recht op hebben.

De factuur ontvangen ouders dus niet voorafgaand aan de training.

 

Kan het vergoed worden vanuit de gemeente?

Ik heb geen contract met de gemeente, maar ik heb de afgelopen 2 jaar meegemaakt dat in totaal 8 deelnemers van mijn groepstrainingen de training vergoed kregen door de gemeente.
Hoe zij dit hebben aangepakt: Zij zijn met het zorgteam van de gemeente om tafel gegaan en hebben aangegeven dat wat zij willen (een weerbaarheidstraining/groepstherapie) niet zit in het aanbod dat de gemeente hen kan bieden. En dat zij graag bij Trotse Pauw de training willen volgen omdat dit precies aansluit bij wat hun kind nodig heeft. Zij hebben toen in overleg met de gemeente een PGB budget hiervoor gekregen.
Hoe het dan werkt: ouders maken voorafgaand aan de start van de training het bedrag van de training (497,-) aan mij over.
Na afloop van de training betaalt de gemeente aan mij uit (497,-). Ik heb dan 2x de betaling ontvangen. De betaling die ik van de gemeente heb ontvangen maak ik dan over naar de ouders. 
In dit geval schieten ouders de training dus voor aangezien de gemeente pas na afloop betaald. Het is niet mogelijk dat een kind de training volgt en de gemeente pas na afloop aan mij overmaakt. Het is belangrijk dat ik de betaling voor de training voorafgaand aan de eerste bijeenkomst heb ontvangen.
Het is aan ouders zelf om met de gemeente hierover in gesprek te gaan. Ik ga hier niet tussen zitten.
Het lijkt mij dat het een heel gedoe is om dit te regelen, maar als jullie financiële situatie het niet toelaat om zelfstandig de training te voldoen is het de moeite waard om dit uit te zoeken. 

 

Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding?

 

 

Deze dienst valt onder de aanvullende zorgverzekering, ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’. Hij valt NIET onder de ‘psychologische zorg’ die onder de basisverzekering valt!

Na afloop van de groepstherapie kun je online de factuur indienen op de site van je zorgverzekeraar. Je ontvangt dan het bedrag waar je recht op hebt terug van je zorgverzekeraar. Dit betekent dat je de factuur voor de groepstherapie voorschiet en het later terug kan krijgen van de zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om zelf van te voren uit te zoeken op welk bedrag u recht hebt. Het is belangrijk dat je vermeld dat het om ‘groepstherapie psychosociale zorg’ gaat. Wanneer je spreekt met uw zorgverzekeraar spreek dan NIET over ‘groepstraining’, ‘cursus’, ‘weerbaarheid’ of ‘assertiviteit’, dan zal de groepstherapie niet vergoed worden. Gebruik deze termen dus NIET. Gebruik alleen de term ‘groepstherapie psychosociale zorg’. Je kunt in DIT overzicht opzoeken of zijn/haar zorgverzekeraar de training (gedeeltelijk) vergoed. Wanneer volgens het overzicht de zorgverzekeraar vergoed maar je iemand aan de telefoon krijgt die aangeeft dat het niet vergoed wordt omdat  ‘alle jeugd tot 18 jaar via de gemeente loopt’, dan hebben zij het fout! Je kunt dan zeggen dat deze ‘groepstherapie psychosociale zorg’ NIET valt onder ‘psychologische zorg’ maar onder ‘psychosociale zorg’. Je kunt dan het beste op een later moment terugbellen en hopen dat je iemand aan de telefoon krijgt die begrijpt hoe het werkt. Let op: Vaak wordt er per sessie een maximum bedrag vergoed. Vaak is dit bedrag rond de 45,-. per sessie. Wanneer je kind per jaar recht heeft op meer dan 500,- euro vergoeding met een maximum bedrag van 45,- per sessies dan betekent dit dat deelname aan deze groepstraining voor jouw kind voor een groot deel (maar niet volledig) vergoed wordt.

Mijn registraties en lidmaatschappen:

AGB-code zorgverlener: 90058750

AGB-code praktijk: 90058751

NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046

RBCZ registratie: 810251R

p.s 70% van de deelnemers is niet aanvullend verzekerd (of hun zorgverzekering staat niet in het overzicht vergoedingen zorgverzekeraars wat ik hierboven gedeeld heb). In dit geval betalen de ouders van de deelnemers deelname aan deze groepstraining zelf. Ouders betalen dus voorafgaand aan de weerbaarheidstraining. Achteraf ontvangen ze een (‘reeds betaald’) factuur, deze kunnen ze dan online indienen op de site van de zorgverzekeraar. 

 

Wat komt er op de factuur?

Wanneer je kind niet aanvullend verzekerd is dan komt er op de factuur te staan: deelname groepstherapie psychosociale zorg.

Wanneer je kind wel aanvullend verzekerd is en jullie de kosten mogelijk volledig of grotendeels terug kunnen krijgen dan komt er behalve ‘ groepstherapie psychosociale zorg’ nog meer op de factuur te staan. 

De 7 data van de groepsbijeenkomsten met het tijdstip komt erop te staan. Hierachter staat: ‘groepstherapie psychosociale zorg’.

De data van de tussentijdse individuele sessie + het eindgesprek komen erop te staan. Hierachter staat ‘individueel consult psychosociale zorg’.

De data van het kennismakingsgesprek (‘intake groepstherapie psychosociale zorg’) komt er niet op te staan.

Het totaalbedrag van 497,- wordt door 9 data gedeeld (7 groepsbijeenkomsten + 1 tussentijdse sessie + 1 eindgesprek)

Per data is het bedrag dus ongeveer 55,22.

Wanneer je per sessie max. 45,- vergoed krijgt krijg je dus het grootste gedeelte vergoed.

 

Het ziet er dus zo uit:

Voorbeeld groep 12 tot 14 jaar:

 • Intake groepstherapie psychosociale zorg (datum per persoon anders): Kosten 62,-
 • zondag 15 april 2018 10:00 tot 13:00 : groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • zondag 22 april 2018 10:00 tot 13:00 : groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • zondag 6 mei 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 13 mei 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 27 mei 2018: 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 3 juni 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 17 juni 2018 10:00 tot 13:00 groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
  zondag 24 juni 2018 10:00 tot 13:00 groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • Data en tijd tussentijdse sessie: psychosociaal consult (individueel): 55,22
 • Data en tijd eindgesprek: psychosociaal consult (individuele): 55,24Totaal 497,-

Wat voor soort training is het? Kun je hier wat meer over vertellen?

 Deze groepstraining voor tieners en jongeren is een combinatie van twee bekende sociaal emotionele weerbaarheidstrainingen Ho! tot hier en niet verder & Rots en water training voor jeugdigen met daarnaast de traditionele verbale en communicatieve assertiviteitstraining voor adolescenten/volwassenen en eigen creatie.

Door ervaring met het geven van deze training en de feedback van de voorgaande deelnemers, die ik zeer serieus neem, is het een voornamelijk praktische, efficiënte, afwisselende en heldere training geworden met voor ieder wat wils. Zo zitten er een aantal abstractere oefeningen in, afgewisseld met heel concrete opdrachten waarbij we werken met een stappenplan.Het is een psycho-fysieke training.In de weerbaarheidstraining voor jongeren doen we verschillende psycho-fysieke opdrachten waardoor inzicht in (eigen of andermans) (sub)assertief of agressief gedrag verkregen wordt. De opdrachten worden in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd. Voorafgaand en na afloop van een opdracht of oefening gaan we met elkaar hierover even met elkaar in gesprek: wat viel jullie op? wat merkten jullie?

De sfeer in de training is altijd heel prettig dus deelnemers vinden het niet spannend om de opdrachten te doen. De vragen die volgen op de theorie stimuleren zelfreflectie en hebben als doel een gedragsverandering teweeg te brengen. De training is zeker geen ‘praat-groep’, we zijn namelijk op een laagdrempelige en leuke manier actief bezig. We gaan lekker met elkaar aan de slag en door het doen van verschillende spelopdrachten en andere werkvormen krijgen de deelnemers meer vertrouwen in het voor zichzelf opkomen.

Om een idee te krijgen: 65% van de tijd zitten we op de stoel en 35% van de tijd staan of lopen wij. Wanneer de deelnemers op de stoel zitten dan zijn ze voor 20% aan het luisteren naar interessante uitleg (theorie) van de trainer 😉 en voor 80% zijn ze zelf aan het werk of aan het woord. Het is een intensieve training waarbij iedere minuut goed wordt benut.

 

Mijn kind wilt niet meedoen met deze training. Wat nu?

Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik onderzoeken wat je tiener onzeker maakt en/of waar de weerstand vandaan komt. Het kan zijn dat je kind het spannend vindt om mee te doen en vanuit deze onzekerheid weerstand voelt voor deze training. We onderzoeken dan samen de gedachten/verwachtingen die ten grondslag liggen aan zijn onzekerheid of weerstand. Denk je tiener dat er niemand in de groep zit zoals hij? Denkt je tiener dat zo’n training toch geen zin heeft? Denkt je tiener dat het saai is, of moeilijk? Voelt je kind zich ‘anders’ doordat hij met een weerbaarheidstraining meedoet (en wil hij zich niet ‘anders’ voelen)? Vind je tiener het zonde van zijn tijd? 

Als je tiener zegt dat hij geen probleem heeft dan kan het zijn dat het moeilijk voor je kind is om open te zijn over zijn probleem. Dit omdat je kind dan voelt dat er daarna dan iets van hem verwacht gaat worden (namelijk dat hij aan zijn probleem gaat werken). Dus het kan vermijding zijn om een probleem te ontkennen. We gaan in de persoonlijke kennismaking zijn bezwaren/onzekerheden bespreken en kunnen we kijken of we deze kunnen weerleggen.

Als je tiener echt niet met de groepstraining mee wilt doen dan respecteren we zijn keuze natuurlijk. Het is belangrijk dat de tiener zelf voor de training kiest.

Mijn kind heeft liever individuele begeleiding, maar mij lijkt een groep meer leerzaam. Wat nu?

Dit hoor ik heel vaak. Individueel kan veiliger aanvoelen voor een kind. Maar wanneer het voor je kind een uitdaging heeft in het contact met leeftijdsgenoten is het erg effectief om dan juist voor een groepstraining te kiezen. Dit kan erg spannend zijn, dat is nu juist precies het probleem. En juist daarom is een groepstraining een handige keuze. Door dingen aan te gaan die spannend zijn groeit je zelfvertrouwen en verminderd je angst. Het is ook mogelijk dat je tiener voorafgaand aan de weerbaarheidstraining eerst een paar keer individueel bij mij komt, zodat hij aan mij kan wennen en meer vertrouwen krijgt om de groepstraining aan te durven gaan.

 

Mijn kind heeft PPD-NOS, asperger, AD(H)D of hoogbegaafd. Kan hij meedoen?

Ik vind een diagnose op zich niet zo interessant. Het gaat er mij om waar je kind precies tegen aan loopt en of deze training hem hierbij kan helpen.
Wanneer je kind een diagnose heeft en in het reguliere onderwijs zit, kan hij zoiezo gewoon meedoen.
Wanneer je kind op speciaal onderwijs zit dan wil ik graag in het doelgesprek kijken of deze training past bij je kind.
Er hebben al veel hoogbegaafde tieners meegedaan, evenals tieners met PPD-NOS/asperger.
Het zijn gewoon allemaal tieners die zich graag zelfverzekerd en prettig willen voelen wanneer ze met leeftijdsgenoten omgaan.

 

Komt er een schriftelijke evaluatie?

 Er zit géén schriftelijke eindevaluatie inbegrepen bij deze groepstherapie. De doen de eindevaluatie mondeling in een eindgesprek samen met de deelnemer en een of zijn beide ouders.

 

Staat je vraag er niet tussen?

Mail naar info@psycholoogvankaathoven.nl of stel hem bij het kennismakingsgesprek.

Ik baalde gewoon zo van mijzelf dat ik zo snel jaloers en onzeker was.
Ik dacht heel snel ‘ oh je vindt haar zeker veel leuker’ .
Ik was altijd bang dat vrienden mij zouden laten vallen omdat ze anderen leuker vonden.

Of dat mijn vriend het uit zou maken omdat ik te saai voor hem zou zijn. Hij heeft van die 2 populaire meiden als vrienden en ik dacht altijd: wat moet je met mij?
Door de training vergelijk ik mij minder met anderen. Ik ga meer uit van wat mijn kwaliteiten zijn, van wat mij leuk maakt om als vriendin te hebben.

Moniek (16 jaar)

Deelnemer groep 15-18 jaar

Ik zit zoiezo liever alleen op mijn kamer te gamen. Maar toen moest ik een baantje zoeken van mijn ouders. Ik vond het vreselijk. Ik probeerde echt mijn best te doen maar ik voelde mij niet serieus genomen. En toen kreeg ik kritiek dat ik meer moest praten met mijn collega’s. Ik had daar helemaal geen zin in. Ik heb zoiezo niet veel met mensen. Van mijn moeder moest ik op deze groepstraining. Ik had er geen zin in, maar vond het wel best. Achteraf is het mij reuze meegevallen. De kinderen in de groep waren heel aardig en het was voor mij nieuw om gesprekken te hebben die ergens over gaan. Eerlijk gezegd vond het ik het best interessant om ook hun leven en problemen te horen. Ik ben er volgens mij moeder meer open door geworden. Ik merk dat ik zelf nu ook beter kan vertellen wat mijn gevoelens zijn als ik ergens mee zit. En dat ik het best fijn vindt om daarover te praten in plaats van mijn mijn eentje het wel uit te zoeken.

Vincent (18 jaar)

Deelnemer groep 15-18 jaar

Twijfel je nog of deze training ook voor jouw kind geschikt is?

Juist als je kind niet van groepen houdt is deze training geschikt voor hem/haar!

Veel deelnemers zien ertegen op dat het in groepsverband is. Maar dat is juist een goede reden om het wél te doen.
Je leert alleen wanneer je dingen doet die buiten je comfort-zone zijn. Door de dingen te doen die je (een beetje) spannend vindt ga meer zelfvertrouwen krijgen.

Deze training is zeker óók bedoeld voor tieners en jongeren die niet gepest worden!

Sommige ouders mailen mij op met de vraag of de training alleen bedoeld is voor jongeren die vroeger gepest zijn, of nog steeds gepest worden. Er zitten zeker jongeren in die matig tot veel last hebben van vervelend gedrag van leeftijdsgenoten (bv. op school), maar zeker niet alle deelnemers hebben ervaring gehad met pesten of noemen ze dit niet zo.

De andere groepsleden hebben het beste met elkaar voor!

In de afgelopen jaren zaten de groepen vol met jongeren waarmee ik zo, als ik nog 15 was geweest, vrienden had willen worden. Met andere woorden: de jongeren hebben het beste met de ander voor, denken graag met elkaar mee en vinden fijn wanneer ze aardig gevonden worden door de groepsleden. Ik heb nog nooit deelnemers gehad die de intentie hadden om andere deelnemers een vervelend gevoel te geven.

Kom je van ver? Je bent niet de enige!

Veel deelnemers komen van ver, bijvoorbeeld regio Rotterdam, regio Utrecht, zelfs uit de regio Amsterdam komen er deelnemers naar de groepstraining.
Het kan dus een eindje rijden zijn, maar je kunt bij jezelf bedenken: ‘De groepsbijeenkomsten duren 3 uur dus het is de moeite waard om van ver te komen.
Het eindgesprek kan via skype, telefonisch of op de dag na de laatste groepsbijeenkomst. Dat scheelt weer een keer rijden!

Heb je vragen?

Kijk bij ‘ veelgestelde vragen’. Daar vind je waarschijnlijk antwoord op de vraag die je hebt.
Zo niet?

Neem gerust contact met mij op per mail (info@psycholoogvankaathoven.nl).

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener?
Wil je op de hoogte blijven als bekend is wanneer er weer nieuwe trainingen gaan starten?

Mail dan naar: info@psycholoogvankaathoven.nl met als onderwerp: ‘interesse WB 2020’ 

 

Ik ben aangesloten bij deze beroepsverenigingen: