Weerbaarheidstraining voor tieners & jongeren 12 tot 21 jaar

Wil je tiener zich zelfverzekerd en goed voelen als hij omgaat met leeftijdsgenoten?
Wil hij zichzelf durven zijn en voor zichzelf opkomen op een handige manier?
Geef hem dan op voor de weerbaarheidstraining!
Nieuwe groepen starten weer vanaf eind september 2019.
Er zijn 4 verschillende leeftijdsgroepen.
Doet jouw tiener ook met ons mee?

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan om te kijken of de weerbaarheidstraining ook jouw tiener kan helpen.
Je kunt dit gesprek onderaan deze pagina aanvragen.

Dit zijn de startdata van de groepen:

groep 12 tot 14 jaar start: zondag 29 september 2019
groep 14 tot 17 jaar start: dinsdag 1 oktober 2019
groep 15 tot 18 jaar stat: zondag 29 september 2019
groep 17 tot 21 jaar start: donderdag 26 september 2019

(tieners tussen 14 en 18 jaar kunnen dus uit 2 of 3 groepen kiezen)

 

Waarom een groepstraining?

Tijdens de groepsbijeenkomsten leert je kind praktische vaardigheden die hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken,
krijgt hij door te oefenen in de groep meer zelfvertrouwen dat hij dit kan
en hij krijgt een positiever zelfbeeld doordat hij ervaart dat hij zich prettig voelt in deze groep.

Want als hij zich in deze groep zich zeker en zichzelf voelt, dan kan hij dat ook in andere groepen en in het contact met andere leetijdsgenoten.

Even voorstellen

In deze video vertel ik je graag over de training.

Herken je jouw tiener in 2 of meer van onderstaande uitspraken?
Dan kan de weerbaarheidstraining ook jouw kind helpen.

 

AARDIG

Mijn kind is erg bezig om aardig gevonden te worden door anderen.  Hij doet zich anders voor dan hij is, hij maakt keuzes die niet bij hem passen of hij laat daardoor anderen over zijn grenzen heengaan.

NEGATIEF DENKEN

Mijn kind heeft veel negatieve gedachten. Over anderen en mogelijk ook over zichzelf. Hij ziet overal problemen en beren op de weg. Zijn gedachten zorgen ervoor dat hij niet vooruit komt. Hij voelt zich hierdoor vaak somber en mogelijk zelfs soms depressief. 

SAMENWERKEN

Mijn kind voelt zich niet serieus genomen tijdens samenwerken met leeftijdsgenoten. Hij heeft het gevoel dat anderen geen rekening houden met zijn wensen en ideeën. 

CONTACT MAKEN

Mijn kind vindt het leuk om met leeftijdsgenoten om te gaan. Hij weet alleen niet goed hoe hij contact kan maken met andere leeftijdsgenoten. Hij durft niet op anderen af te stappen omdat hij twijfelt of ze wel op hem zitten te wachten, of omdat hij niet weet hoe hij zich erbij kan voegen.

MENING GEVEN

Mijn kind durft niet altijd zijn mening te geven tegenover een vriend(in) of een klasgenoot. Hij twijfelt of zijn mening wel klopt of hij is bang dat de ander boos wordt. 

OMGAAN MET FEEDBACK

Mijn kind vindt het lastig om eerlijk feedback te geven aan een klasgenoot of vriend, of hij weet niet goed hoe hij dit het beste kan aanpakken. Wanneer hij feedback krijgt van vrienden of klasgenoten dan gaat hij hierdoor erg aan zichzelf twijfelen. Wanneer hij met bepaalde feedback het niet eens is, kan hij niet goed voor zichzelf opkomen.

MIDDELPUNT STAAN

Mijn kind voelt zich onzeker wanneer hij in het middelpunt van de belangstelling staat.
Hierdoor voelt hij zich erg gespannen wanneer hij een presentatie voor de klas moet houden, een vraag wilt stellen in de klas of een antwoord moet geven terwijl de hele klas dit kan horen.

GESPREK VOEREN

Mijn kind weet niet hoe hij een gesprek kan starten en houden met leeftijdsgenoten. Hij weet niet wat hij kan vragen en wat hij daarna kan zeggen. weet niet hoe hij kan reageren op antwoorden of een verhaal van een ander. Hij twijfelt of wat hij wilt zeggen wel normaal is. 

GRENZEN

Mijn kind durf niet altijd zijn grenzen goed aan te geven. Mijn kind geeft zijn grenzen onzeker aan, waardoor anderen voelen dat ze erover heen kunnen gaan. Of mijn kind geeft ze op een manier aan waardoor anderen juist doorgaan omdat ze zich uitgedaagd voelen.
Mijn kind kan niet goed reageren op onaardige opmerkingen. Hij piekert hierover thuis veel en voelt zich hier boos of verdrietig door.

ANDERS VOELEN

Mijn kind voelt zich anders dan andere kinderen in zijn klas of van zijn leeftijd. Hij voelt zich hierdoor alleen en twijfelt of er iets mis met hem is. Hij heeft hierdoor een negatief zelfbeeld. Hij denkt mogelijk ook dat niemand zo is als hij en dat niemand hem begrijpt.

Wat levert meedoen met de weerbaarheidstraining je kind op:

 

GRENZEN

Je kind weet hoe hij zijn grenzen op een handige manier kan aangeven en bewaken. Hij kan grenzen aangeven op een manier waardoor de ander niet boos of verdrietig wordt. En wanneer dit wel het geval is, dan kan je kind hiermee handig omgaan.
Hij laat hierdoor aan anderen zien dat hij de moeite waard is om respect voor te hebben.
Hij kan ‘nee’  zeggen en zorgen dat anderen met onaardige opmerkingen stoppen.

MENING GEVEN

Je kind kan aandacht vragen voor zijn idee of mening tijdens het samenwerken of omgaan met leeftijdsgenoten.
Hij voelt dat zijn mening ertoe doet en dat anderen het prettig vinden dat hij zijn mening geeft en ook meedenkt.
Je kind weet hoe hij zijn mening op een handige manier kan geven, ook op het moment dat anderen het niet eens met hem zijn.

CONTACT MAKEN

 Je kind kan zelf een gesprek starten met iemand anders. Ook kan hij bij een groep gaan staan en invoegen in het gesprek. Hij voelt zich zelfverzekerd over zichzelf en over dat anderen het leuk vinden dat hij erbij staat. Hij weet wat hij kan zeggen en hoe hij kan reageren in het gesprek.

ZICHZELF ZIJN

Je kind durft zichzelf meer te zijn en te laten zien. Hij voelt dat anderen het leuk en prettig vinden wanneer hij zichzelf is. Hij weet nu dat hij niet de enige is die zit met twijfels en onzekerheden over zichzelf en dat er niets mis met hem is.

POSITIEF DENKEN

Je kind kan ook denken in mogelijkheden en oplossingen. Wanneer hij een probleem heeft, dan kan hij zichzelf helpen door positief te denken. Hij kan zijn negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten. Positief denken helpt je kind om stappen te nemen die goed voor hem zijn. 

w

FEEDBACK

Je kind kan leeftijdsgenoten op een handige manier feedback geven. Ook kan hij goed omgaan wanneer hij feedback krijgt.
Hij wordt niet onzeker van feedback, maar gebruikt het op een positieve manier om vooruit te komen. Wanneer hij het niet eens is met feedback dan kan hij dit naast zich neerleggen.

STOOTJE

Je kind kan tegen een stootje. Hij is niet meteen van slag, onzeker, boos of verdrietig wanneer iemand een onaardig opmerking maakt of wanneer iemand onaardig doet zoals negeren, buitensluiten, liegen, vals beschuldigen. Je kind houdt zijn hoofd koel en denkt in oplossingen.

MIDDELPUNT STAAN

Je kind durft een vraag te stellen in de klas, een antwoord of mening te geven die iedereen kan horen en een presentatie te houden voor een groep. Hij weet wat hij kan doen wanneer hij zich onzeker voelt of wanneer hij twijfelt aan zijn mening of presentatie. 

Moeder deelnemer:
Met de adviezen die wij Bas werd niets gedaan. Hij zei dan ‘zo werkt het niet’, of ‘jullie begrijpen het gewoon niet’.
We dachten dat wanneer een ander het hem zou vertellen dat het wel zou blijven hangen.
Bas vond het leuk om naar de groepsbijeenkomsten te gaan, wat ons posititief verraste, haha!
Hij zei dat hij het oefenen met de situaties echt fijn vond. Bijvoorbeeld het rollenspel over hoe je op een goede manier ‘nee’ zegt wanneer je vriend geld van je wilt lenen. En ook wat je kunt zeggen als vrienden je proberen over te halen. Vooral de concrete zinnen die je in bepaalde situaties kan zeggen geven hem houvast. Ook tegen laat hij duidelijker merken wanneer hij het ergens niet mee eens is. In het begin was dat wel even wennen! Het is leuk om te zien hoe hij nu probeert oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld wanneer iemand op whatsapp wel de hele tijd online komt maar niet reageert op zijn voorstel om af te spreken. Laatst gaf hij mij nog advies over hoe ik ‘handiger’ had kunnen reageren toen een verkoper aan de deur stond. Echt leuk! De cursus heeft Bas echt meer vertrouwen gegeven in hoe hij grenzen kan aangeven. Ik ben blij dat we destijds hem voor deze cursus hebben opgegeven!

Karin (moeder van deelnemer):
De mentor van mijn zoon raadde ons aan om op zoek te gaan naar een weerbaarheidstraining.
Mijn zoon voelde zich niet prettig in zijn klas. Op de basisschool had hij nooit moeite met het maken van vrienden, maar in de eerste klas kon hij geen aansluiting vinden.Hij wist ook niet goed hoe hij om moest gaan met ‘stoere’ jongens in zijn klas. Deze jongens haalden grappen met elkaar uit, maar mijn zoon vond deze zogenaamde grappen echt niet leuk. Hij had ook het gevoel alsof ze bij hem meer van deze zogenaamde grappen uithaalden dan bij anderen. Hij begreep ook niet dat ze hiermee doorgingen omdat ze toch echt wel aan hem konden merken dat hij het niet leuk vond. Hij voelt zich zekerder nu hij weet hoe hij om deze grappen kan reageren. Ook heeft hij door de groep er meer vertrouwen in gekregen dat er niets ‘mis’ met hem is, maar dat hij gewoon pech heeft gehad met de klas waarin hij terecht is gekomen omdat ze daar al in het begin allemaal groepjes gevormd hadden. Deze training heeft hem zeker een sterke steun in zijn rug gegeven! Hij durfde daarna te solliciteren in een supermark waar hij nu leuke contacten met collega’s heeft, wat hen goed doet. Ik raad deze training zeker aan!!

Praktisch: Waar & Wanneer?

Groep 1

Leeftijd: 12 t/m 14 jaar

7 data:

zondag 29 september 2019
zondag 6 oktober 2019
zondag 20 oktober 2019
zondag 3 november 2019
zondag 10 november 2019
zondag 24 november 2019
zondag 8 december 2019

Tijd: 10:00 tot 12:30

Groep 2

Leeftijd: 14 t/m 17 jaar

7 data:

dinsdag 1 oktober 2019
dinsdag 15 oktober 2019
dinsdag 29 oktober 2019
dinsdag 5 november 2019
dinsdag 19 november 2019
dinsdag 3 december 2019
dinsdag 17 december 2019

Tijd:
18:00 tot 20:30

Groep 3

Leeftijd: 15 t/m 18 jaar

7 data:

zondag 29 september 2019
zondag 6 oktober 2019
zondag 20 oktober 2019
zondag 3 november 2019
zondag 10 november 2019
zondag 24 november 2019
zondag 8 december 2019

Tijd: 14:00 tot 16:30

Groep 4

Leeftijd: 17 t/m 21 jaar

7 data:

donderdag 26 september ’19
donderdag 3 oktober 2019
donderdag 17 oktober 2019
donderdag 31 oktober 2019
donderdag 14 november ’19
donderdag 28 november ’19
donderdag 12 december ’19

Tijd: 18:30 tot 21:00

Locatie

De training wordt gegeven:

Praktijk Trotse Pauw

Burg. Geradtslaan 4

6641 ZX Beuningen

(naast Nijmegen)

Moeder van Isabelle:
Ik kwam via Facebook bij deze weerbaarheidstraining terecht.
Onze dochter is door het volgen van deze training anders gaan denken over anderen.
Ze was altijd bezig met wat anderen van haar zouden denken en ging er altijd bij voorbaat vanuit dat niemand écht geinteresseerd zou zijn in een gesprek met haar.
Deze training heeft haar anders naar eigen gedachten leren kijken.
Ze realiseert zich dat haar gedachten niet dé waarheid hoeven te zijn. Ze is zich nu ook veel meer bewust van de manier waarop zij zélf naar anderen kijkt.

Moeder van Veronique (18 jaar)
Mijn dochter was voor haar eerste stage gezakt omdat ze niet voldoende contact maakte met haar klanten. Ook had ze zelf het gevoel dat ze goed in de goep van haar collega’s lag, maar ze kreeg van haar stagebegeleider de feedback dat ze meer het gesprek moest aangaan met álle collega’s en niet alleen die haar toevallig goed lagen. Mijn dochter kreeg op een onaangename manier deze feedback van haar stagebeleider wat haar erg onzeker maakte. Ze durfde op deze kritiek niet te reageren (sloeg dicht) en durfde niet meer te beginnen met haar volgende stage: zo’n knauw had haar zelfvertrouwen gekregen. Mijn dochter had al een aantal gesprekken met een psycholoog gehad 1 op 1 gehad, maar dat hielp haar niet verder. Haar toenmalige psycholoog raadde toen aan om contact op te nemen met Rosanne van  Trotse Pauw. Zodoende kwamen we hier terecht. Mijn dochter volgt nu de training. Ze vindt de groep erg prettig. Ze is inmiddels gestart met haar tweede stage en het gaat echt goed. Ze past toe wat ze geleerd heeft. In de groep komen ze daar steeds weer even op terug: hoe is het gegaan en is het gelukt om toe te passen wat we hier hebben geoefend en besproken? Als moeder ben ik blij met deze training. Je moet je kind loslaten op zo’n leeftijd maar je wilt haar graag handvatten meegeven die ze nodig heeft in haar leven. 

Wie zijn de trainers?

Hoofdtrainer ben ik: Rosanne van Kaathoven (1986) en ik ben kinder- en jeugdpsycholoog. (links op foto)
Aan de universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd met een master in de klinische psychologie.
Ik heb deze training ontwikkeld op een manier zoals ik hem zelf heel goed had kunnen gebruiken toen ik op de middelbare school zat.
Ik voelde mij niet prettig in de 2de klas en wist niet wat ik zelf kon veranderen waardoor ik mijzelf meer zelfverzekerd zou voelen in een klas met mensen waar ik mij niet thuis voelde.
Ook in het contact met mijn vriendinnen liet ik over mijn grenzen heengaan omdat ik bang was ook hen te verliezen. 

Deze weerbaarheidstraining geef ik sinds 2016 samen met Holly Janssen. (rechts op foto)
Zij is jongerencoach en heeft een achtergrond in maatschappelijk werk. 

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan!

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener? Vraag hieronder een gratis kennismakingsgesprek aan. 
Het gesprek is met je kind en een of beide ouders en met de hoofdtrainer Rosanne.
Tijdens dit gratis kennismakingsgesprek gaan we kijken of de training ook jouw kind kan helpen.
Na het gesprek beslist je kind of hij mee wilt doen met de training.
Ouders vullen hieronder hun naam en hun e-mailadres in (goed controleren of hij klopt). Ik neem per mail contact met je op om het gesprek te plannen.

Programma training:

R

7 groepsbijeenkomsten

Je kind volgt samen met max. 7 andere leeftijdsgenoten de groepsbijeenkomsten.
Per groepsbijeenkomst staat een thema centraal. Rondom dit thema doen we opdrachten en oefeningen. Soms met de hele groep, soms in 2-tallen, 3-tallen of 4-tallen. 
Je kind werkt tijdens de training samen met zijn groepsgenoten en de 2 trainers aan zijn eigen doelen zoals we die bij het doelgesprek hebben opgesteld.
Je kind brengt zelf situaties of vragen in die hij graag wilt oefenen of waar hij graag aandacht aan wil besteden. De groepsgenoten helpen elkaar samen met de trainers om te gaan met de situaties waar je kind tegenaan loopt. We bespreken en oefenen de situatie waar je kind moeite mee heeft. Je kind weet daarna precies hoe hij met zijn situatie om kan gaan. Wat hij anders kan aanpakken. Of hoe hij anders tegen de situatie aan kan kijken zodat het minder zwaar of pijnlijk voelt. 

R

Individueel gedeelte:

 

 • Doelgesprek ( max 45 min)
 • Tussentijds gesprek (1 uur)
 • Eindgesprek (30-45 minuten)

Locatie weerbaarheidstraining tieners en jongeren

 

Impressie van enkele oefeningen in de training

 

Ik heb voor je tiener speciaal een pagina gemaakt waar hij alle informatie zelf kan lezen over de training.

Kosten: 497,-

Inbegrepen zijn:

 • Gratis kennismakingsgesprek met deelnemer en ouder(s) (max 45 min)

 • 7 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur met een groep van max. 9 tieners/jongeren

 • Voor iedere groepsbijeenkomst een video met daarin praktische vaardigheden rondom de thema’s

 • Tussentijdse individuele sessie met deelnemer en ouder(s) (1 uur)

 • Eindgesprek met ouders en deelnemer (30-45 min)

  Doet jouw tiener ook met ons mee?

 

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan!

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener? Vraag hieronder een gratis kennismakingsgesprek aan. 
Het gesprek is met je kind en een of beide ouders en met de hoofdtrainer Rosanne.
Tijdens dit gratis kennismakingsgesprek gaan we kijken of de training ook jouw kind kan helpen.
Na het gesprek beslist je kind of hij mee wilt doen met de training.
Ouders vullen hieronder hun naam en hun e-mailadres in (goed controleren of hij klopt). Ik neem per mail contact met je op om het gesprek te plannen.

Veelgestelde vragen over de weerbaarheidstraining

Waarvoor is het kennismakingsgesprek?

Je kunt het kennismakingsgesprek aanvragen door op de button ‘Ja, ik heb interesse in de weerbaarheidstraining voor mijn tiener’ te klikken.
Je kunt daar je e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. Ik neem per mail contact met je op om het doelgesprek te plannen.
Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we eerst of de training aansluit bij wat je tiener nodig heeft.
Na dit gesprek kunnen jullie als ouders samen met jullie tiener beslissen of jullie tiener mee gaat doen met de training.
Het is belangrijk om te weten dat de aanmelding pas definitief is op het moment dat de ouders de betaling gedaan hebben.

Ik weet niet zeker of deze training is wat mijn kind nodig heeft. Wat nu?

Hiervoor is het gratis kennismakingsprek. Wanneer ik op basis van het gesprek zie dat deze training niet is wat je kind nodig heeft geef ik dit aan.

Het gesprek is in de praktijk. Het gesprek is met je tiener en een of zijn beide ouders. Het duurt 30-45 minuten. 

Na het gesprek besluit je tiener of hij met de training mee wilt gaan doen.

Hoe werkt de betaling?

Wanneer ouders na het kennismakingsgesprek besluiten om hun kind op te geven dan maken ouders het totaalbedrag van de weerbaarheidstraining aan mij over. Je tiener is pas verzekerd van een plek in de groep op het moment dat ik de betaling ontvangen heb. 

Na ontvangt van de betaling stuur ik ouder per mail de bevestiging dat ik de betaling ontvangen heb.

De betaling wordt middels overmaking gedaan. Het is niet mogelijk om contact te betalen.

Als de tiener (mogelijk) voor aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dan ontvangen oudres na afloop van de gehele groepstraining per mail de (reeds betaalde) factuur. Ouders kunnen deze (reeds betaalde) factuur indienen op de site van de zorgverzekeraar. Ze krijgen dan terug waar ze recht op hebben.

De factuur ontvangen ouders dus niet voorafgaand aan de training.

 

Wat zijn de kosten?

 De investering voor de weerbaarheidstraining: 

497,-

Inbegrepen zijn:

 • 7 groepsbijeenkomsten van 3 uur op de zondag
 • Werkboek
 • Voor iedere groepsbijeenkomst een video met daarin de praktische vaardigheden die horen bij het thema
 • Tussentijdse individuele sessie met deelnemer en ouder(s) (1 uur)
 • Eindgesprek met ouders en deelnemer (45 min)

 

 

 

 

 

Kan deze training vergoed worden?

70% van de deelnemers is niet aanvullend verzekerd en voor hen betalen hun ouders zelf voor hun deelname.

30% van de deelnemers krijgt (een groot) gedeelte van de training vergoed vanuit hun aanvullende zorgverzekering.

De weerbaarheidstraining kan mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed worden. Deze dienst valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’, en dan ‘psychosociale zorg’. Het valt dus NIET onder de ‘psychologische zorg’ (die in de basisverzekering zit). 

De weerbaarheidstraining wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer je kind aanvullend verzekerd is wordt het mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed.

Lees bij ‘Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding’ meer.

Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding?

Deze dienst valt onder de aanvullende zorgverzekering, ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’. Hij valt NIET onder de ‘psychologische zorg’ die onder de basisverzekering valt!

Na afloop van de groepstherapie kun je online de factuur indienen op de site van je zorgverzekeraar. Je ontvangt dan het bedrag waar je recht op hebt terug van je zorgverzekeraar. Dit betekent dat je de factuur voor de groepstherapie voorschiet en het later terug kan krijgen van de zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om zelf van te voren uit te zoeken op welk bedrag u recht hebt. Het is belangrijk dat je vermeld dat het om ‘groepstherapie psychosociale zorg’ gaat. Wanneer je spreekt met uw zorgverzekeraar spreek dan NIET over ‘groepstraining’, ‘cursus’, ‘weerbaarheid’ of ‘assertiviteit’, dan zal de groepstherapie niet vergoed worden. Gebruik deze termen dus NIET. Gebruik alleen de term ‘groepstherapie psychosociale zorg’. Je kunt in DIT overzicht opzoeken of zijn/haar zorgverzekeraar de training (gedeeltelijk) vergoed. Wanneer volgens het overzicht de zorgverzekeraar vergoed maar je iemand aan de telefoon krijgt die aangeeft dat het niet vergoed wordt omdat  ‘alle jeugd tot 18 jaar via de gemeente loopt’, dan hebben zij het fout! Je kunt dan zeggen dat deze ‘groepstherapie psychosociale zorg’ NIET valt onder ‘psychologische zorg’ maar onder ‘psychosociale zorg’. Je kunt dan het beste op een later moment terugbellen en hopen dat je iemand aan de telefoon krijgt die begrijpt hoe het werkt. Let op: Vaak wordt er per sessie een maximum bedrag vergoed. Vaak is dit bedrag rond de 45,-. per sessie. Wanneer je kind per jaar recht heeft op meer dan 500,- euro vergoeding met een maximum bedrag van 45,- per sessies dan betekent dit dat deelname aan deze groepstraining voor jouw kind voor een groot deel (maar niet volledig) vergoed wordt.

Mijn registraties en lidmaatschappen:

AGB-code zorgverlener: 90058750

AGB-code praktijk: 90058751

NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046

RBCZ registratie: 810251R

p.s 70% van de deelnemers is niet aanvullend verzekerd (of hun zorgverzekering staat niet in het overzicht vergoedingen zorgverzekeraars wat ik hierboven gedeeld heb). In dit geval betalen de ouders van de deelnemers deelname aan deze groepstraining zelf. Ouders betalen dus voorafgaand aan de weerbaarheidstraining. Achteraf ontvangen ze een (‘reeds betaald’) factuur, deze kunnen ze dan online indienen op de site van de zorgverzekeraar. 

Wat komt er op de factuur?

 Wanneer je kind niet aanvullend verzekerd is dan komt er op de factuur te staan: deelname groepstherapie psychosociale zorg.

Wanneer je kind wel aanvullend verzekerd is en jullie de kosten mogelijk volledig of grotendeels terug kunnen krijgen dan komt er behalve ‘ groepstherapie psychosociale zorg’ nog meer op de factuur te staan. 

De 8 data van de groepsbijeenkomsten met het tijdstip komt erop te staan. Hierachter staat: ‘groepstherapie psychosociale zorg’.

De data van de tussentijdse individuele sessie + het eindgesprek komen erop te staan. Hierachter staat ‘individueel consult psychosociale zorg’.

De data van het doelgesprek (‘intake groepstherapie psychosociale zorg’) komt er ook op te staan.

Het totaalbedrag van 497,- wordt door 9 data gedeeld (7 groepsbijeenkomsten + 1 tussentijdse sessie + 1 eindgesprek)

Per data is het bedrag dus ongeveer 55,22.

Wanneer je per sessie max. 45,- vergoed krijgt krijg je dus het grootste gedeelte vergoed.

 

Het ziet er dus zo uit:

Voorbeeld groep 12 tot 14 jaar:

 • Intake groepstherapie psychosociale zorg (datum per persoon anders): Kosten 62,-
 • zondag 15 april 2018 10:00 tot 13:00 : groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • zondag 22 april 2018 10:00 tot 13:00 : groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • zondag 6 mei 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 13 mei 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 27 mei 2018: 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 3 juni 2018 10:00 tot 13:00: groepstherapie psychosociale zorg: kosten: 55,22
 • zondag 17 juni 2018 10:00 tot 13:00 groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
  zondag 24 juni 2018 10:00 tot 13:00 groepstherapie psychosociale zorg: Kosten: 55,22
 • Data en tijd tussentijdse sessie: psychosociaal consult (individueel): 55,22
 • Data en tijd eindgesprek: psychosociaal consult (individuele): 55,24Totaal 497,-

Wat voor soort training is het? Kun je hier wat meer over vertellen?

 Deze groepstraining voor tieners en jongeren is een combinatie van twee bekende sociaal emotionele weerbaarheidstrainingen Ho! tot hier en niet verder & Rots en water training voor jeugdigen met daarnaast de traditionele verbale en communicatieve assertiviteitstraining voor adolescenten/volwassenen en eigen creatie.

Door ervaring met het geven van deze training en de feedback van de voorgaande deelnemers, die ik zeer serieus neem, is het een voornamelijk praktische, efficiënte, afwisselende en heldere training geworden met voor ieder wat wils. Zo zitten er een aantal abstractere oefeningen in, afgewisseld met heel concrete opdrachten waarbij we werken met een stappenplan.Het is een psycho-fysieke training.In de weerbaarheidstraining voor jongeren doen we verschillende psycho-fysieke opdrachten waardoor inzicht in (eigen of andermans) (sub)assertief of agressief gedrag verkregen wordt. De opdrachten worden in tweetallen of in groepsverband uitgevoerd. Voorafgaand en na afloop van een opdracht of oefening gaan we met elkaar hierover even met elkaar in gesprek: wat viel jullie op? wat merkten jullie?

De sfeer in de training is altijd heel prettig dus deelnemers vinden het niet spannend om de opdrachten te doen. De vragen die volgen op de theorie stimuleren zelfreflectie en hebben als doel een gedragsverandering teweeg te brengen. De training is zeker geen ‘praat-groep’, we zijn namelijk op een laagdrempelige en leuke manier actief bezig. We gaan lekker met elkaar aan de slag en door het doen van verschillende spelopdrachten en andere werkvormen krijgen de deelnemers meer vertrouwen in het voor zichzelf opkomen.

Om een idee te krijgen: 65% van de tijd zitten we op de stoel en 35% van de tijd staan of lopen wij. Wanneer de deelnemers op de stoel zitten dan zijn ze voor 20% aan het luisteren naar interessante uitleg (theorie) van de trainer 😉 en voor 80% zijn ze zelf aan het werk of aan het woord. Het is een intensieve training waarbij iedere minuut goed wordt benut.

Mijn kind wilt niet meedoen met deze training. Wat nu?

Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik onderzoeken wat je tiener onzeker maakt en/of waar de weerstand vandaan komt. Het kan zijn dat je kind het spannend vindt om mee te doen en vanuit deze onzekerheid weerstand voelt voor deze training. We onderzoeken dan samen de gedachten/verwachtingen die ten grondslag liggen aan zijn onzekerheid of weerstand. Denk je tiener dat er niemand in de groep zit zoals hij? Denkt je tiener dat zo’n training toch geen zin heeft? Denkt je tiener dat het saai is, of moeilijk? Voelt je kind zich ‘anders’ doordat hij met een weerbaarheidstraining meedoet (en wil hij zich niet ‘anders’ voelen)? Vind je tiener het zonde van zijn tijd? Samen onderzoeken we in de persoonlijke kennismaking zijn bezwaren/onzekerheden en kunnen we kijken of we deze kunnen weerleggen.

Als je tiener echt niet met de groepstraining mee wilt doen dan respecteren we zijn keuze natuurlijk. Het is belangrijk dat de tiener zelf voor de training kiest.

Mijn kind ziet het probleem niet. Hij vindt dat hij de training niet nodig heeft. Wat nu?

Tijdens het doelgesprek gaan we hierover dan in gesprek. Het kan moeilijk voor je kind zijn om open te zijn over zijn probleem. Dit omdat je kind dan voelt dat er daarna dan iets van hem verwacht gaat worden (namelijk dat hij aan zijn probleem gaat werken). Dus het kan vermijding zijn om een probleem te ontkennen.

Mijn kind heeft liever individuele begeleiding, maar mij lijkt een groep meer leerzaam. Wat nu?

Dit hoor ik heel vaak. Individueel kan veiliger aanvoelen voor een kind. Maar wanneer het voor je kind een uitdaging heeft in het contact met leeftijdsgenoten is het erg effectief om dan juist voor een groepstraining te kiezen. Dit kan erg spannend zijn, dat is nu juist precies het probleem. En juist daarom is een groepstraining een handige keuze. Door dingen aan te gaan die spannend zijn groeit je zelfvertrouwen en verminderd je angst. Het is ook mogelijk dat je tiener voorafgaand aan de weerbaarheidstraining eerst een paar keer individueel bij mij komt, zodat hij aan mij kan wennen en meer vertrouwen krijgt om de groepstraining aan te durven gaan.

Mijn ex wilt geen toestemming geven voor de training. Wat nu?

 Voor tiener t/m 15 jaar heb ik toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Boven de 15 is er maar van een gezaghebbende ouder toestemming nodig.

Mijn tiener is matig begaafd. Kan mijn tiener meedoen?

Nee. Deze training is geschikt voor tieners vanaf VMBO-basis met leerwegondersteuning niveau t/m tweetalig gymnasium.
Deze training is geschikt voor tieners met een IQ tussen 80 en 130.

Mijn kind heeft PPD-NOS, asperger, AD(H)D of hoogbegaafd. Kan hij meedoen?
Ik vind een diagnose op zich niet zo interessant. Het gaat er mij om waar je kind precies tegen aan loopt en of deze training hem hierbij kan helpen.
Wanneer je kind een diagnose heeft en in het reguliere onderwijs zit, kan hij zoiezo gewoon meedoen.
Wanneer je kind op speciaal onderwijs zit dan wil ik graag in het doelgesprek kijken of deze training past bij je kind.
Er hebben al veel hoogbegaafde tieners meegedaan, evenals tieners met PPD-NOS/asperger.
Het zijn gewoon allemaal tieners die zich graag zelfverzekerd en prettig willen voelen wanneer ze met leeftijdsgenoten omgaan.

Waar komen de deelnemers vandaan?

 Beuningen is een dorp naast Nijmegen en ligt op 10 minuten rijden vanaf Nijmegen centrum. De training wordt gevolgd door tieners en jongeren uit Lent, Oosterhout, Valburg, Elst, Groesbeek, Wijchen, Winssen, Weurt, Ewijk, … opvallend genoeg komt 50% van de deelnemers van vrij ver weg (30 minuten tot 1 uur rijden!). De meeste deelnemers komen vanuit het zuiden: regio Oss, Veghel, Den Bosch, Eindhoven.

 

 

 

 

Komt er een schriftelijke evaluatie?

 Er zit géén schriftelijke eindevaluatie inbegrepen bij deze groepstherapie. De doen de eindevaluatie mondeling in een eindgesprek samen met de deelnemer en een of zijn beide ouders.

 

Staat je vraag er niet tussen?

 Mail naar info@psycholoogvankaathoven.nl of stel hem bij het doelgesprek.

Twijfel je nog of deze training ook voor jouw kind geschikt is?

Juist als je kind niet van groepen houdt is deze training geschikt voor hem/haar!

Veel deelnemers zien ertegen op dat het in groepsverband is. Maar dat is juist een goede reden om het wél te doen.
Je leert alleen wanneer je dingen doet die buiten je comfort-zone zijn. Door de dingen te doen die je (een beetje) spannend vindt ga meer zelfvertrouwen krijgen.

Deze training is zeker óók bedoeld voor tieners en jongeren die niet gepest worden!

Sommige ouders mailen mij op met de vraag of de training alleen bedoeld is voor jongeren die vroeger gepest zijn, of nog steeds gepest worden. Er zitten zeker jongeren in die matig tot veel last hebben van vervelend gedrag van leeftijdsgenoten (bv. op school), maar zeker niet alle deelnemers hebben ervaring gehad met pesten of noemen ze dit niet zo.

De andere groepsleden hebben het beste met elkaar voor!

In de afgelopen jaren zaten de groepen vol met jongeren waarmee ik zo, als ik nog 15 was geweest, vrienden had willen worden. Met andere woorden: de jongeren hebben het beste met de ander voor, denken graag met elkaar mee en vinden fijn wanneer ze aardig gevonden worden door de groepsleden. Ik heb nog nooit deelnemers gehad die de intentie hadden om andere deelnemers een vervelend gevoel te geven.

Kom je van ver? Je bent niet de enige!

Veel deelnemers komen van ver, bijvoorbeeld regio Rotterdam, regio Utrecht, zelfs uit de regio Amsterdam komen er deelnemers naar de groepstraining.
Het kan dus een eindje rijden zijn, maar je kunt bij jezelf bedenken: ‘De groepsbijeenkomsten duren 3 uur dus het is de moeite waard om van ver te komen.
Het eindgesprek kan via skype, telefonisch of op de dag na de laatste groepsbijeenkomst. Dat scheelt weer een keer rijden!

Heb je vragen?

Kijk bij ‘ veelgestelde vragen’. Daar vind je waarschijnlijk antwoord op de vraag die je hebt.
Zo niet?

Neem gerust contact met mij op per mail (info@psycholoogvankaathoven.nl).

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan!

Heb je interesse in de weerbaarheidstraining voor je tiener? Vraag hieronder een gratis kennismakingsgesprek aan. 
Het gesprek is met je kind en een of beide ouders en met de hoofdtrainer Rosanne.
Tijdens dit gratis kennismakingsgesprek gaan we kijken of de training ook jouw kind kan helpen.
Na het gesprek beslist je kind of hij mee wilt doen met de training.
Ouders vullen hieronder hun naam en hun e-mailadres in (goed controleren of hij klopt). Ik neem per mail contact met je op om het gesprek te plannen.

Ik ben aangesloten bij deze beroepsverenigingen: