Individuele coaching / therapie
voor kinderen 7 tot 12 jaar

&

ouderbegeleiding voor ouders met kinderen tussen 7 en 12 jaar

Voelt jouw kind zich niet fijn?
Loopt jouw kind ergens tegenaan?
Of loopt het tussen jou en je kind even niet zo prettig?

Ik werk graag samen met jouw kind en jou als ouder naar een positieve verandering toe.

Voor kinderen die vastlopen in het contact met andere kinderen geef ik een groepstraining: COOL KIDS
In deze training leren kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om zich zelfverzekerd en fijn te voelen wanneer ze samenwerken met klasgenoten en samenspelen met vrienden.

Met de COOL KIDS Training help ik kinderen die:

 • voor zichzelf willen opkomen wanneer ze samenspelen met andere kinderen
 • vaak ruzie hebben met vrienden en niet weten hoe ze dit kunnen oplossen
 • graag vaker ‘stop’ en ‘nee’ willen zeggen
 • het spannend vinden om contact te maken met nieuwe kinderen
 • het spannend vinden in het middelpunt te staan (bv. in de klas een vraag stellen)
 • het lastig vinden om op een handige manier samen te spelen of te werken
 • zich snel emotioneel voelen (boos of verdrietig) en daardoor een situatie minder handig aanpakken

Klik hier voor info over de COOL KIDS Training

Kinderen die ik kan helpen met een individueel traject:

 • Kinderen die zich vaak boos of verdrietig voelen en hier last van hebben
 • Kinderen die vaak ruzie hebben met zusjes/broers en/of hun ouders
 • Kinderen die zich niet begrepen voelen door andere kinderen en/of hun familie
 • Kinderen die zich bang voelen, bv. ’s avonds alleen op hun kamer of wanneer ze (even) alleen thuis zijn
 • Kinderen die denken dat ze niet goed genoeg zijn of zichzelf niet leuk genoeg vinden
 • Kinderen die zich vaak bang voelen voor dat andere kinderen of hun ouders boos op hun worden
 • Kinderen die zich jaloers voelen tegenover hun zus/broer of vrienden
 • Kinderen die niet blij zijn met zichzelf en/of met hun leventje
 • Kinderen die een verlieservaring of verandering mogen verwerken (bv. overlijden familielid, verhuizing of scheiding ouders)
 • Kinderen die zich snel overspoeld voelen met alledaagse dingen, veranderingen of gevoelens van anderen en hier last van hebben
 • Kinderen die aan zichzelf twijfelen

Daarnaast kan ik ouders begeleiden die:

 • niet weten hoe ze hun kind kunnen helpen bij hetgeen waar hun kind tegenaan loopt
 • merken dat de manier waarop ze communiceren met hun kind niet helpt
 • zich vaak boos voelen over of door hun kind
 • niet meer zo vaak boos willen worden op hun kind
 • onzeker zijn over of ze bepaalde dingen wel handig aanpakken en even willen sparren
 • samen niet op 1 lijn liggen en hier graag uit willen komen
 • moeite hebben met een of meerdere bepaalde eigenschap(pen) van hun kind en niet weten wat ze hiermee moeten

Wie ben ik?

Ik ben Rosanne van Kaathoven (1986).
Ik ben psycholoog voor kinderen en jeugdigen (universitair afgestudeerd), cognitief gedragstherapeut voor kinderen en jeugdigen (post WO) en gezinscoach.

 

Video’s waarin ik tips met ouders deel

Praktisch

Wanneer jullie interesse hebben in individuele therapie/coaching voor jullie kind en/of voor jullie als ouders dan plannen we eerste de intake in.
Beide ouders komen samen naar de intake (80 tot 90 minuten), zonder hun kind.
Op basis van deze intake kan ik beoordelen of ik jullie en/of jullie kind verder kan helpen. In de intake gaan we ook in op waar jullie als ouders tegenaan lopen en/of we gaan kijken hoe jullie als ouders je kind met zijn hulpvraag verder kunnen helpen.
Aan het eind van deze intake zal ik een voorstel doen voor de inhoud van de begeleiding en het aantal sessies dat ik denk dat er nodig is om het gewenste resultaat te halen.

Een individueel traject bestaat uit  7 of 10 sessies (sessies duren 1 uur), waarvan de laatste sessie het eindgesprek met ouders is.

Deze sessies kunnen bestaan uit:

 • individuele sessies met je kind (zonder ouder), waarvan de laatste 10 minuten met de ouder erbij
 • sessies met je kind en één van beide ouders
 • sessies met je kind waarvan de eerste helft met één ouder erbij is en de tweede helft zonder ouder (of andersom)
 • oudersessies (met één of beide ouders, zonder kind)

Het traject is altijd een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
Aan het eind van de intake zal ik mijn advies geven over wat ik denk dat er nodig is.

Wanneer beide ouders een goed gevoel hebben over het voorgestelde traject dat ik in de intake aangeef, dan plannen we de intake met jullie kind in.
Deze intake (1 uur) is met jullie kind en één van zijn ouders (niet beide ouders).
Wanneer jullie kind na deze intake het fijn vindt om met mij samen te gaan werken dan plannen we samen per mail de  7 of 10 sessies in.
Als ik alleen met een of beide ouders aan de slag ga, dan is de intake met jullie kind niet nodig.

Als ik alleen met ouders ga werken dan duren de sessies geen 1 uur maar 1.20 uur per sessie.

Dagen/tijden sessies voor kinderen

Intakes en sessies kunnen worden ingepland van maandag t/m donderdag vanaf 10:00 tot 18:00.
De individuele sessies voor je kind plannen we wanneer mogelijk in op een vast tijdstip. bv. wekelijks of tweewekelijks op de maandag van 14:10 tot 15:10.
Na schooltijden kan er een wachtlijst zijn voor bepaalde dagen en/of tijden.

Ik kan/mag jullie kind niet helpen.. 

 • met vragen die gaan over dyslexie of andere leerproblemen
 • wanneer jullie graag diagnostisch onderzoek willen afnemen bij je kind. Ik stel dus ook geen diagnoses (deze heb ik overigens ook niet nodig om met een kind te mogen werken).
 • wanneer ouders in scheiding liggen en deze nog niet officieel is afgerond(ouders zijn in dit geval wel welkom voor (individuele) oudersessies)
 • wanneer ouders gescheiden zijn én een slechte verstandhouding met elkaar hebben (wanneer ouders prima samen door één deur kunnen en samen naar de intake en oudersessies kunnen komen dan kan ik een kind wel helpen)
 • bij gespecialiseerde begeleiding van ADHD
 • wanneer jullie kind zelf geen behoefte heeft aan individuele begeleiding (in dit geval kan ik ouders wel begeleiden met oudersessies)

Hoe ik werk:

Kinderen vinden het vaak fijn om hun binnenwereld (hun gedachten en gevoelens) in beeld te brengen dmv materialen. Op deze manier kunnen ze zichzelf uiten ook al ze de woorden er niet voor hebben. Ook word heel inzichtelijk hoe het zit. Een kind kan van een afstandje naar zijn binnenwereld kijken wat maakt dat hij of zij ziet waar er verandering mogelijk is. Door eerst de materialen te verplaatsen naar een binnenwereld zoals hij of zij graag zou willen hebben komt er ruimte om te denken in oplossingen en mogelijkheden. 
Ik werk oplossingsgericht. We gaan dus samen oefenen en oplossingen bedenken en oefenen. We zitten dus niet alleen stil om te praten.

Extra

Als je kind een individueel traject bij mij gaat volgen dan ontvangen jullie naast de individuele sessies ook:

 • De werkmap COOL KIDS (voor je kind) – uitgebreide werkmap vol met opdrachten die je samen met je kind kunt doen met als doel het zelfvertrouwen vergroten
 • De online training COOL KIDS (voor je kind) – 8 video’s waarin ik op een toegankelijke manier thema’s bv. grenzen aangeven en jezelf beschermen laat zien
 • De online training Positief communiceren met je kind (voor ouders)
  – Deze bestaat uit 4 modules: 1 omgaan met gevoelens van je kind, 2 samenwerken met je kind, 3 ongewenst gedrag van je kind ombuigen, 4 zelfvertrouwen en zelfbeeld van je kind vergroten

  Hieronder zie je hiervan een impressie:

Kosten gehele traject

 • Intake ouders (1 uur 20 minuten tot 1 uur 30 minuten) in de praktijk
 • Intake kind (1 uur) in de praktijk
 • 7 sessies (7 x  1 uur) in de praktijk
 • Werkmap COOL KIDS voor je kind 
 • Online training COOL KIDS voor je kind
 • Online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’ t.w.v 95,-

Kosten gehele traject : 657,-

——–

Als ik alleen met een of beide ouders aan de slag ga ziet het traject er zo uit:

 • Intake beide ouders (80 tot 90 minuten)
 • 6 sessies van 1.20 uur met een of beide ouders (of afwisselend)
 • Toegang online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’ t.w.v 95,-


Kosten: 620,-

———–

N.B
Aan het eind adviseer ik over de inhoud van het traject en wie er bij welke sessies aanwezig mogen zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
N.B 2
Mochten jullie na de intake met de ouders besluiten om het traject niet te gaan starten, dan wordt alleen de intake in rekening gebracht (82,-)

Mochten jullie na de intake met jullie kind besluiten om het traject niet te gaan starten, dan worden alleen de 2 intakes in rekening gebracht (153,- in totaal)
Mocht ik alleen met een of beide ouders aan de slag gaan dan is de intake met jullie kind niet nodig.

Praktische informatie / veelgestelde vragen

Persoonlijke gegevens

Ik deel geen persoonlijke informatie (zoals aantekeningen tijdens sessies) met de zorgverzekeraar.
Ook niet met de huisarts of school.
Alleen in het geval ouders zelf bij mij aangeven dat zij graag willen dat ik telefonisch contact heb met school en/of huisarts (en ik zie hier in het belang van het kind ook het nut van in), dan is dit mogelijk.
Uit principe maak ik geen (eind)verslagen en stuur deze dus ook niet naar huisarts en//of school.
De aantekeningen die ik maak tijdens een traject zijn puur alleen voor mijzelf en zal ik na afloop van het traject vernietigen.
Er blijft dus geen informatie opgeslagen (behalve de facturen (die ik voor mijzelf aanmaak) en dataoverzichten (die klanten ook ontvangen) voor mijn administratie).
Ik stel geen diagnoses.
Om een traject bij mij af te nemen is er geen diagnose nodig.
Ook voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is er geen diagnose nodig. 

Kosten

Het gehele traject bestaat uit:

 • Intake beide ouders (80 tot 90 minuten)
 • Intake kind en één ouder (1 uur)
 • 7 of 10 sessies met je kind, ouder en kind of ouders.
 • Toegang tot de online training voor ouders: ‘positief communiceren met je kind’ t.w.v 95,-
 • Werkmap voor je kind COOL KIDS
 • Online training voor je kind COOL KIDS

Kosten traject bij 7 sessies (incl. intake ouders en intake kind): 657,-
Kosten traject bij 10 sessies (incl. intake ouders en intake kind): 852,-

Als ik alleen met ouders aan de slag ga ziet het traject er zo uit:

 • Intake beide ouders (80 tot 90 minuten)
 • 6 sessies van 1.20 uur met een of beide ouders (of afwisselend)
 • Toegang online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’ t.w.v 95,-


Kosten: 620,-

———-
De kosten voor de begeleiding worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.

De kosten kunnen mogelijk wel grotendeels of volledig vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed worden.
Lees hieronder bij ‘wordt het vergoed’ meer.

Mochten jullie na de intake met de ouders besluiten om het traject niet te gaan starten, dan wordt alleen de intake in rekening gebracht (82,-)
Mochten jullie na de intake met jullie kind besluiten om het traject niet te gaan starten, dan worden alleen de 2 intakes in rekening gebracht (153,- in totaal)
Mocht ik alleen met een of beide ouders aan de slag gaan dan is de intake met jullie kind niet nodig. Deze kosten (71,-) komen dan te vervallen.

 

 

Hoe werkt de betaling?

Na de 2 intakes (de intake met de ouders en de intake met het kind) besluiten ouders of ze kiezen voor het individuele traject.
We plannen dan per mail de 6, 7 of 10 individuele sessies in.
Wanneer ze hiervoor kiezen dan betalen ouders het hele traject.
Ouders kunnen voorafgaand aan de eerste sessie (dus na de 2 intakes) het totaalbedrag voldoen. De betaling gaat per overmaking. Ouders ontvangen per mail de betalingsgegevens.
Contant betalen en pinnen is niet mogelijk. 

De toegang tot de online training, de COOL KIDS training en de werkmap worden gegeven op het moment dat de betaling binnen is. 

Indien ouders en/of kind aanvullend verzekerd zijn: lees bij ‘hoe werkt de vergoeding?’ meer.

 

 

 

 

Wordt het vergoed?

Therapie bij Trotse Pauw kan mogelijk vergoed worden vanuit de  aanvullende zorgverzekering.
Deze dienst valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’, en dan ‘psychosociale zorg’.
Het valt dus NIET onder de ‘psychologische zorg’ (die in de basisverzekering zit).

Therapie bij Trotse Pauw wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Ook niet wanneer je een diagnose of verwijzing van de huisarts hebt. 

70% van de ouders betaalt deze training overigens gewoon zelf. De andere 30% krijgt het vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

 

Ouders zoeken zelf uit of het vergoed wordt of niet. Trotse Pauw is hiervoor niet verantwoordelijk. 

Wanneer kun je de kosten declareren?:

Indien je kind aanvullend verzekerd is, ontvangen je als oduer per mail na afloop van de het gehele traject het dataoverzicht met daarop alle data/tijden van alle sessies.
Deze kunnen ze online indienen op de site van de zorgverzekeraar.
Voorafgaand of tijdens het traject is het niet mogelijk om de kosten te declareren aangezien de zorgverzekeraar altijd pas achteraf vergoed, wanneer alle sessies afgenomen zijn.
Wanneer ouders recht op vergoeding hebben krijgen ze binnen een paar weken het bedrag (of een gedeelte daarvan) teruggestort.
Het data-overzicht ontvangen ouders na afronding van het traject per mail. 

Het is mogelijk om 2 data-overzichten te ontvangen:
1 op naam van het kind (waarop de sessies met het kind komen te staan) en 1 op naam van een van de ouders (waarop de intake ouders en de oudersessies komen te staan). Op deze manier kunnen ouders vaak een groter bedrag vergoed krijgen omdat zowel kind als ouder een eigen budget heeft voor vergoeding. Geef bij de intake aan wanneer jullie dit willen.

 

Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding?

 Vergoedingen bij Trotse Pauw:

 • De diensten bij Trotse Pauw worden niet vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Ook niet wanneer u een verwijzing hebt van de huisarts of gemeente. Ook niet wanneer u een diagnose of PGB heeft.
 • Ze kunnen mogelijk wel vanuit de aanvullende verzekering volledig of grotendeels vergoed worden. U heeft hiervoor geen diagnose nodig. U heeft hiervoor ook geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer u geen aanvullende zorgverzekering heeft betaalt u de sessies zelf.
Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft kunnen de sessies mogelijk grotendeels of volledig vergoed worden.

Op basis van mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de RBCZ worden vanuit het aanvullende pakket door een groot aantal zorgverzekeraars de kosten voor individuele therapie en voor de groepstherapie volledig of gedeeltelijk vergoed.
Ik word mogelijk dus vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Ik val onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’.
Op het data-overzicht komt te staan ‘individueel consult psychosociale zorg’ of ‘groepstherapie psychosociale zorg’.
Op het data-overzicht komt nooit te staan: oudersessie, coaching, weerbaarheidstraining, workshop, training, ouderbegeleiding. sociale vaardigheden, groepstraining. 
Deze termen worden namelijk nooit vergoed.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering?

In onderstaand overzicht (roze link) kunt u opzoeken of uw zorgverzekeraar therapie bij mijn praktijk vergoed. Wanneer in het overzicht staat dat het vergoed wordt dan betekent dit dat zowel individuele therapie als groepstherapie vergoed wordt.

U kunt hier kijken of uw aanvullende zorgverzekering de therapie vergoed in 2019. <— klik hier!!!

Met koepelorganisatie wordt de RBCZ bedoeld. De vakgroep waar ik bij aangesloten ben is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).
Naast bovenstaand overzicht (roze) kunt u ook op de site van uw zorgverzekeraar kunt u zien hoeveel uw specifieke pakket vergoed.
Kijk onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’. Voor bijvoorbeeld CZ kijkt u hier. En voor VGZ kijkt u hier.

Wanneer u belt met de CZ of VGZ of Unive en zij aangeven dat ze voor kinderen dit niet vergoeden (dat deed VGZ in 2017 soms), dan raad ik aan op een later moment nogmaals te bellen. U krijgt dan een andere persoon aan de telefoon die mogelijk begrijpt hoe het werkt.
Clienten zijn wel zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of ze voor vergoeding in aanmerking komen of niet. U kunt ook gewoon het data-overzicht na afloop indienen en afwachten of u wat vergoed krijgt of niet. 

Mijn registraties en lidmaatschappen:
AGB-code zorgverlener: 90058750

AGB-code praktijk: 90058751
NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046
RBCZ registratie: 810251R

Neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u contact met uw zorgverzekeraar opneemt om te informeren of de therapie bij mij vergoed wordt, is het belangrijk om mijn bovenstaande registraties te noemen.
Ook is het belangrijk om te vermelden dat het om individuele psychosociale zorg gaat, of om groepstherapie psychosociale zorg.
Communiceer met de zorgverzekeraar nooit over ‘oudersessie’ en ‘workshop voor ouders’, ‘groepstraining’, ‘weerbaarheidstraining’ en ‘coaching’ of ‘begeleiding’, maar alleen over: ‘individuele therapie psychosociale zorg’ (=therapie/coaching individueel en ouderbegeleiding) en ‘groepstherapie psychosociale zorg (=groepstrainingen) en individuele therapie.
De reden hiervoor is dat ‘coaching/begeleiding/trainingen’ niet vergoed worden, maar ‘individuele therapie’ en ‘groepstherapie’ wel.
U informeert zelf bij uw zorgverzekeraar of de kosten voor de therapie vergoed worden.
De individuele therapie en de groepstherapie vallen beiden onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en worden genoemd: psychosociale begeleiding of psychosociale zorg.
U kunt er ook voor kiezen om dit niet vooraf uit te zoeken en gewoon achteraf het data-overzicht in te dienen op de site van de zorgverzekeraar en gewoon afwachten of u wat vergoed krijgt of niet. Het is niet verplicht om van te voren uit te zoeken of het vergoed wordt of niet om achteraf in aanraking te komen voor vergoeding.

 

Wat komt op het data-overzicht te staan?

De betaling is na de intake en voorafgaan aan sessie 1. Het data-overzicht ontvang je na afloop van het gehele traject per mail. Deze kun je dan online indienen op de site van de zorgverzekeraar.

Op het data-overzicht die je ontvangt komt te staan:
Met omschrijving:  individuele therapie psychosociale zorg.

Daarna de data en tijden per sessie en het bedrag per sessie.
Met onderaan het totaalbedrag.

Inhoudelijk komt er verder niets op het data-overzicht te staan.
Ik deel geen persoonlijke informatie met de zorgverzekeraar. Ook niet wanneer zij contact met mij opnemen.

Voorbeeld data-overzicht traject normaal:
data x, tijd x tot x: kosten: 82,- (intake ouder) (tijd: 1 uur en 20 minuten)
data x, tijd x tot x: kosten: 71,- (intake kind) (tijd 1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 1) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 2) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 3) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 4) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 5) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 6) (1 uur)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 7: eindsessie) (1 uur)
totaal: 657,-

 

Wanneer je graag 2 data-overzichten, dan zie je hieronder een voorbeeld. 

Voorbeeld: in dit voorbeeld kiezen we voor een traject normaal: 

1 ouder:
data x, tijd x tot x: kosten: 82,- (intake ouder)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 3)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 4)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (eindsessie)
totaal: 298,-

kind:
data x, tijd x tot x: kosten: 71,- (intake kind)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (sessie 1)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 2)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,-(sessie 5)
data x, tijd x tot x: kosten: 72,- (eindsessie)
totaal: 359,-

Totaal: 657,-

Toestemming beide ouders

Het is belangrijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven dat hun kind bij mij gaat komen.
Wanneer er sprake is van een ouderlijk gezag dan hoeft de andere ouder niet op de hoogte te zijn van begeleiding.

Als 1 ouder komt voor ouderbegeleiding (en ik dus niet met het kind aan de slag ga), dan is de toestemming van de andere ouder niet nodig.
Dus met 1 ouder kan ik altijd aan de slag.

Vragen?

Voor vragen kun je mij mailen op:
info@psycholoogvankaathoven.nl

Willen jullie dat ik samen met jullie werk naar een positieve verandering zodat jullie kind zich weer fijn voelt?

Maak dan een afspraak voor het intake gesprek.
Je kunt via het online formulier onderaan deze pagina het intake gesprek aanvragen.
Klik daarna op ‘Ja, stuur maar door’.
Binnen 2 dagen neem ik per mail contact met jullie op.

Ook kun je via de mail een afspraak plannen: info@psycholoogvankaathoven.nl

Ja, ik wil het intake gesprek plannen.