Algemene voorwaarden

 • Algemene Voorwaarden Individuele therapie bij Trotse Pauw

 • De duur een sessie is 1 uur, tenzij anders overeengekomen. Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
  De kosten per sessie zijn 62,- euro (1 uur). Kosten van de intake zijn 75,- (75 minuten). De psycholoog houdt een wekker bij die voor het einde van de tijd afgaat. Wanneer in overleg besloten wordt om langer dan de afgesproken tijd door te gaan dan wordt deze extra tijd in rekening gebracht (1 kwartier extra 15,-)
 • De therapie (zowel individuele therapie als groepstherapie) wordt door veel zorgverzekeraars vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar hoeveel sessies u volledig of gedeeltelijk vergoed kunt krijgen. De therapie valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’. De therapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed, en ook niet vanuit de gemeente.
 • U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of de therapie (individueel en/of groep) vergoed wordt.
 • 1x per maand ontvangt u per mail de factuur. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn middels een overmaking. Contant betalen is niet mogelijk. Pinnen in de praktijk is niet mogelijk.
 • Indien van toepassing: na betaling van de factuur kunt u deze zelf online indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Gemaakte behandelafspraken kunnen altijd kosteloos verzet worden naar een ander tijdstip of worden geannuleerd, mits dit gebeurt ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak. U kunt de afspraak verplaatsen dan wel annuleren door een email te sturen naar info@psycholoogvankaathoven.nl of door de psycholoog mondeling (dwz telefonisch of tijdens een sessie) te spreken.
 • Wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd wordt er 31,- in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak. In het geval de cliënt niet verschijnt op een behandelafspraak wordt er ook 31,- in rekening gebracht.
 • Betaling: individuele sessies worden achteraf in rekening gebracht. Groepstherapie wordt voorafgaand aan de start van de training in rekening gebracht.
 • Indien de betaling van de sessie(s) niet is voldaan, is de psycholoog gerechtigd een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.
 • In het geval de psycholoog verhinderd is door bijvoorbeeld overmacht of ziekte, wordt de gemaakte behandelafspraak verzet naar een ander tijdstip.
 • Sessies zijn alleen mogelijk op afspraak. Zonder afspraak kunt u niet langskomen.
 • De (ouder(s) van de) cliënt en de psycholoog hebben een zakelijke behandelrelatie. Het is niet toegestaan om buiten de behandelafspraken af te spreken.
 • Communicatie gaat per telefoon of via de mail.
 • De (ouder(s) van de) cliënt mag/mogen op elk gewenst moment de therapie/coaching beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hieronder genoemde voorwaarden te worden afgezegd of betaald.
 • De psycholoog heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de (ouder(s) van de) cliënt hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 • De psycholoog heeft het recht de therapie/coaching of een gesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de psycholoog te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van alcohol of drugs op de sessie te verschijnen.
 • De psycholoog maakt schriftelijk aantekeningen tijdens de sessies. Deze schriftelijke aantekeningen worden alleen gebruikt voor eigen gebruik en zullen niet gedeeld worden met derden zoals de huisarts en de school zonder toestemming van beide ouders.
 • De inhoud van het schriftelijke aantekeningen en de visie van de psycholoog zijn bedoeld in het kader van begeleiding/behandeling en niet bedoeld voor het gebruik in juridische procedures.
 • Er kan alleen gerapporteerd worden naar en/of overlegd worden met derden (school/huisarts/andere zorginstanties) wanneer beide ouders van de cliënt hiervoor voorafgaand aan dit overleg en/of rapportage uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. De reden voor overleg met derden moet door de psycholoog specifiek aangeven worden.
 • In het geval gezaghebbende ouders gescheiden zijn: Wanneer gecommuniceerd wordt met een van de ouders over de inhoud van individuele therapie van hun kind, stelt de betreffende ouder of de psycholoog de afwezige gezaghebbende ouder op de hoogte van de besproken informatie. In communicatie per mail wordt de afwezige ouder altijd als CC toegevoegd (wanneer het over de inhoud van de therapie gaat).
 • Wanneer de (ouder(s) van de) cliënt een klacht heeft/hebben over de behandeling, deze graag met de psycholoog bespreken. De psycholoog probeert met u samen tot een oplossing te komen. Wilt u een officiële klacht over de psycholoog indienen dan kunt u terecht bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zie: www.psynip.nl voor meer informatie.
 • Bij vragen of onduidelijkheden over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met mw. drs. R. van Kaathoven : info@psycholoogvankaathoven.nl / 06-38350467
 • De privacyverklaring van praktijk Trotse Pauw vindt u hier:
  www.psycholoogvankaathoven.nl/privacyverklaring