Werkwijze

Het behandeltraject is opgedeeld in 3 delen: de intake-fase, de behandeling en de evaluatie.

De intakefase bestaat uit een of twee gesprekken waarin jij je probleem, conflictsituatie(s) of klacht(en) beschrijft. Daarnaast zal ik je een aantal algemene vragen stellen zoals bijvoorbeeld vragen over jouw thuissituatie en wat je bezigheden zijn. In de intake-fase stellen we samen een of meerdere behandeldoelen op. Wanneer je het eerste gesprek graag iemand meeneemt (bijvoorbeeld je moeder) is dat mogelijk. Geef dit wel van te voren eventjes aan.
N.B Wanneer ik na de intake-fase denk dat je beter op je plaats bent bij een collega die meer gespecialiseerd is in de hulp die jij nodig hebt, zal ik je doorverwijzen of je adviseren langs de huisarts te gaan voor een verwijzing naar deze specialist. Uiteraard gebeurt dit in overleg met jou.

De behandelfase bestaat uit gemiddeld 8 gesprekken. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende, en soms zijn er meer gesprekken nodig. Ik probeer een maximum aan 12 gesprekken te hanteren. De frequentie van de gesprekken kan verschillen. Gebruikelijk is 1x per week, maar tijdens tweede helft van de behandelfase kunnen we ook 1x per 2 weken afspreken. In crisis-situaties kunnen we ook 2x per week afspreken.

Gebruikte therapie-vormen:
Over het algemeen maak ik veel gebruik van technieken uit de gedragstherapie en uit de cognitieve therapie. Vaak worden deze twee soorten psychotherapieën met elkaar geïntegreerd onder de noemer: Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Aangezien CGT niet passend is bij elk probleem en ook niet bij elke persoon maak ik ook gebruik van technieken en vaardigheden uit de inzichtgevende en uit de steunende therapie. Hieronder zal ik kort wat uitleggen over deze verschillende vormen van therapie.
Cognitieve therapie: Deze therapievorm stelt dat je manier van denken invloed heeft op de manier van doen. Wanneer je bijvoorbeeld veel dingen negatief interpreteert kan dit leiden tot negatieve gedragingen. In de gesprekken die je met mij hebt gaan we kijken of er gedachten zijn die jou belemmeren in je groeiproces of zelfs leiden tot problemen. Deze belemmerende gedachten gaan we samen onderzoeken en proberen te vervangen door gedachten die meer helpend, realistisch en/of passend zijn in de situatie.
Gedragstherapie: Hierin staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe je in een bepaalde situatie gedraagt en handelt, bepaalt voor een groot deel hoe je jezelf voelt.
Steunende therapie: Wanneer een probleem nog heel ‘vers’ is of het te vroeg is om er aan te werken staat het ‘delen van gedachten en emoties’ centraal. In dit geval gaat het vooral om erkennen dat het probleem er is en je als cliënt begrepen te voelen.
Inzichtgevende therapie: Een aantal mensen helpt het om te begrijpen waar een probleem vandaan komt of hoe het zo ontstaan is. Het geeft rust en overzicht wanneer mensen hun probleem kunnen overzien en kunnen plaatsen door gebeurtenissen in het verleden of in relatie met hun persoonlijkheid.
Opdrachten: Ik geef tijdens de therapie ook vaak opdrachten, doe rollenspellen of lichaamsgerichte oefeningen. Deze opdrachten vallen vaak goed binnen het kader van gedragstherapie omdat je nieuw gedrag aanleert. Ik heb gemerkt dat cliënten het heel leuk vinden om actief met het probleem om te gaan en echt iets ‘te doen’. Wanneer cliënten daarvoor open staan geef ik ook huiswerkopdrachten mee.

De evaluatie is een eindgesprek waar we de behandeling bespreken. Ook zal ik je vragen het evaluatie-formulier (per mail of schriftelijk) in te vullen. Wanneer je na een bepaalde tijd na afloop van de behandeling (bv. 3 maanden) nog een follow-up gesprek wilt hebben is dat mogelijk.