Therapie vormen

Hoe ga ik te werk?

Individuele begeleiding (coaching / therapie)
De manier waarop ik werk is praktisch, laagdrempelig en doelgericht.
Ik maak gebruik van verschillende therapie- en coaching vormen. Ik kijk en luister goed naar het kind of de jongere. Daarop pas ik mijn werkwijze en methode aan. Natuurlijk houd ik ook rekening met de leeftijd van het kind/jongere en zijn/haar cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkelingsniveau. Het is voor mij belangrijk dat kinderen het fijn vinden om bij mij te komen. We werken samen aan vooruitgang.

Ik maak gebruik van de volgende therapieën:

Speltherapie
Door middel van psycho-educatief spel worden (sociale) vaardigheden aangeleerd of wordt inzicht gegeven in bepaald gedrag of bepaalde problematiek. Ik maak veel gebruik van emotie-kaarten, dieren-kaarten en gebeurtenis/situatie kaarten.

Cognitieve therapie
Hoe een kind of jongere situaties bekijkt en interpreteert bepaalt voor een groot deel  hoe hij/zij zich over een situatie voelt. Ik kijk samen met het kind of jongere welke vervelende en belemmerende gedachten hij/zij heeft. Wij vervangen deze nare gedachten door meer positieve en helpende gedachten.

Gedragstherapie
Het gedrag van een kind of jongere bepaalt voor een groot deel hoe hij/zij zichzelf voelt. Het aanleren van nieuw alternatief gedrag staat centraal. Situaties die voor het kind lastig zijn worden besproken en geoefend in rollenspelen. Een voorbeeld is het aanleren van assertief gedrag.

Bewegings(expressie)therapie
Het doen van fysieke oefeningen, visualisatie oefeningen en ontspanningstechnieken kan kinderen en jongeren goed helpen om met emoties en gevoelens om te gaan.

Tekentherapie
Het maken van tekeningen kan veel rust geven. Ook kan het helpen bij het verwerken van vervelende gebeurtenissen door het op deze manier een plaats te geven.

Soms weten kinderen heel goed wat ze voelen maar kennen ze de juiste woorden niet of weten ze het verbaal niet goed te benoemen. Het kan dan helpen het antwoord op de vraag te tekenen. Over de tekening gaan we dan in gesprek.

Wanneer het nodig is wordt individuele coaching aangevuld met ouderbegeleiding, ouder-kind sessies en/of gezinsgesprekken.

cognitieve-gedragstherapie-kinderen-nijmegen

 

faalangst-kinderen-nijmegen

 

tekentherapie-kinderen-nijmegen