Vergoedingen 2017

Vergoedingen 2017

Wanneer u aanvullend verzekerd bent dan kunt u de individuele therapie en de groepstherapie gedeeltelijk of in zijn geheel vergoed krijgen. U informeert zelf bij uw zorgverzekeraar of de kosten voor de therapie vergoed worden. Wanneer de therapie niet vergoed wordt dan komen de kosten voor de therapie voor eigen rekening.

Op basis van mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de RBCZ worden vanuit het aanvullende pakket door een groot aantal zorgverzekeraars de kosten voor individuele therapie en voor de groepstherapie volledig of gedeeltelijk vergoed.
De individuele therapie en de groepstherapie vallen beiden onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en worden genoemd: psychosociale begeleiding of psychosociale zorg.
U kunt hier kijken of uw aanvullende zorgverzekering de therapie vergoed in 2017.
Met koepelorganisatie wordt de RBCZ bedoeld. De vakgroep waar ik bij aangesloten ben is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).
Op de site van uw zorgverzekeraar kunt u zien hoeveel uw specifieke pakket vergoed. Kijk onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’. Voor bijvoorbeeld CZ kijkt u hier. En voor VGZ kijkt u hier.

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht van 2017

Mijn registraties en lidmaatschappen:

AGB-code zorgverlener: 90058750
AGB-code praktijk: 90058751
NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046
RBCZ registratie: 810251R
NIP lidnummer: 220393

Hoe werkt de vergoeding?

Individuele therapie:

U ontvangt van mij maandelijks de factuur per mail. U betaalt deze factuur aan mij per overmaking. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Wanneer u deze factuur voldaan heeft kunt u deze factuur zelf online bij uw zorgverzekeraar indienen. U bent zelf verantwoordelijk om in de gaten te houden hoeveel sessies en voor elk bedrag per sessie u vergoed bent. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar bv. 8 sessies met een maximum van 45,- per sessie vergoedt. In dit geval betaalt u dus zelf per sessie 15,- (tarief per sessie is namelijk 60,-). En wanneer u in dit geval bv. 10 sessies afneemt betekent dit dat u daarnaast er 2 volledig zelf betaalt.

Groepstherapie:
Voorafgaand aan de groepstherapie ontvangt u de factuur voor de gehele training. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst maakt u dit bedrag aan mij over.
Na afloop van de groepstherapie ontvangt u een overzicht die u online in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Hierop staan alle dagen dat uw kind de groepstherapie heeft gevolgd. U kunt de groepstherapie dus pas declareren na afloop. De bijeenkomsten die uw kind heeft gemist door bv. ziekte komen niet op dit overzicht te staan. Gemiste bijeenkomsten kunt u namelijk niet vergoed krijgen, deze komen dus voor eigen rekening.

Voordelen van behandeling vanuit het aanvullende pakket:

– Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico (deze was in 2015 bv. meestal 375,-). Dit betekent dat vergoeding direct mogelijk is.
– De cliënt-gegevens blijven 100% anoniem. Op de factuur komt namelijk alleen ‘psychosociaal consult’ of ‘groepstherapie psychosociaal consult’ te staan.
– Ik deel geen gegevens met uw zorgverzekeraar. Op de factuur komt namelijk alleen psychosociaal consult’ of ‘groepstherapie psychosociaal consult’ te staan.
– Uw kind hoeft geen (niet passende) diagnose te krijgen om (een gedeelte van) de behandeling vergoedt te krijgen door de zorgverzekeraar.
– Wanneer de behandeling bij een reguliere kinderpsycholoog niet wordt vergoed (bv. omdat uw kind niet ‘ernstig’ genoeg is voor een diagnose), bent u bij bij mij vaak goedkoper uit.
– Wanneer de behandeling bij een reguliere kinderpsycholoog slechts gedeeltelijk wordt vergoed, bent u mogelijk bij mij ook goedkoper uit. Het uurtarief van een reguliere kinderpsycholoog ligt namelijk rond de 80,- tot 90,- euro per uur.
– Vergoeding van de huisarts of de gemeente is niet nodig omdat ik vanuit het aanvullende pakket vergoed wordt.

Let op:
Zowel individuele therapie als groepstherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen worden vergoed. Coaching wordt niet vergoed.

 

RBCZ logo def 2013 hoog

NIP-nijmegen

NFG-nijmegen