Tarieven en vergoedingen 2018

Tarieven 2018 (dit is het eindbedrag; er komen geen kosten bovenop deze prijs)
Deze tarieven zijn geldig tot 01-04-2018

Kort telefonisch contact met (ouders van) huidige clienten   gratis
Doelgesprek voor een groepstraining  gratis
Intake gesprek voor individuele therapie  (1 uur en 15 minuten) 75,-
Bij de intake/sessie: extra tijd (10 minuten) – in overleg! 10,-
Sessie individuele begeleiding (coaching en therapie)  (1 uur)   62,-
Sessie ouderbegeleiding of ouder-kind therapie (60 minuten) 62,-
 Thuis- en/of schoolobservatie of overleg met derden (school/huisarts)   In overleg
Groepstherapie: Weerbaarheid / assertiviteit (kinderen)
Groepstherapie: Weerbaarheid / assertiviteit (jongeren)
  zie site
Telefonisch overleg met ouder(s) langer dan 10 minuten 10,- per 10 minuten
Schriftelijke verslaglegging van begeleiding (individueel en groep) (optioneel) 62,-


Extra tijd nodig?

Ik zet bij de intake voor individuele therapie een klokje dat na 1 uur en 5 minuten afgaat. We ronden dan binnen 10 minuten het gesprek af.
Wanneer we meer dan 10 minuten uitlopen bij een intake of een sessie (dwz wanneer we bij de intake meer dan 85 minuten en bij een sessie meer dan 70 min nodig hebben gehad) dan breng ik de extra tijd in rekening.
Per 10 minuten 10,-. Dit zal ik in overleg met jullie beslissen! Ik zal niet zonder overleg over de tijd gaan en de extra tijd in rekening brengen. 

Intake gesprek individuele therapie
Bij kinderen tot 12 jaar:
De intake is bij voorkeur met beide ouders en zonder uw kind.
Bij kinderen tussen 12 en 15 jaar:
De intake is met uw kind en beide ouders. Of met uw kind en een ouder.
Wanneer u kind graag alleen de intake doet kan dat ook.
Bij kinderen en jongeren vanaf 16 jaar:
De intake is met één of beide ouders én uw kind óf alléén met uw kind.

Vergoeding diensten binnen mijn praktijk
(sessies, trainingen en begeleiding)

  • De diensten worden niet vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Ook niet wanneer u een verwijzing hebt van de huisarts of gemeente. Ook niet wanneer u een diagnose of PGB heeft.
  • Ze kunnen mogelijk wel vanuit de aanvullende verzekering volledig of grotendeels vergoed worden. U heeft hiervoor geen diagnose nodig. U heeft hiervoor ook geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer u geen aanvullende zorgverzekering heeft betaalt u de sessies zelf.
Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft kunnen de sessies mogelijk grotendeels of volledig vergoed worden.

Op basis van mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de RBCZ worden vanuit het aanvullende pakket door een groot aantal zorgverzekeraars de kosten voor individuele therapie en voor de groepstherapie volledig of gedeeltelijk vergoed.
Ik word mogelijk dus vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Ik val onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’.
Op de factuur komt te staan ‘individueel consult psychosociale zorg’ of ‘groepstherapie psychosociale zorg’.
Op de factuur komt nooit te staan: oudersessie, coaching, weerbaarheidstraining, workshop, training, ouderbegeleiding. sociale vaardigheden, groepstraining. 
Deze termen worden namelijk nooit vergoed.
Er komt te staan: individueel psychosociale consult OF groepstherapie psychosociale zorg. 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering?

Wilt u:
Ouderbegeleiding
Individuele therapie voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar
Groepstherapie voor kinderen en jongeren van 6 tot 20 jaar

Dan geldt dit:

In onderstaand overzicht (roze link) kunt u opzoeken of uw zorgverzekeraar therapie bij mijn praktijk vergoed. Wanneer in het overzicht staat dat het vergoed wordt dan betekent dit dat zowel individuele therapie als groepstherapie vergoed wordt.
Communiceer met de zorgverzekeraar nooit over ‘oudersessie’ en ‘workshop voor ouders’, ‘groepstraining’, ‘weerbaarheidstraining’ en ‘coaching’, maar over: ‘individuele therapie psychosociale zorg’ (=oudersessie) en ‘groepstherapie psychosociale zorg (=workshop voor ouders en weerbaarheidstraining kinderen en tieners/jongeren) en individuele therapie.
U informeert zelf bij uw zorgverzekeraar of de kosten voor de therapie vergoed worden. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit voor u uit te zoeken.
De individuele therapie en de groepstherapie vallen beiden onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en worden genoemd: psychosociale begeleiding of psychosociale zorg.

U kunt hier kijken of uw aanvullende zorgverzekering de therapie vergoed in 2018. <— klik hier!!!

Met koepelorganisatie wordt de RBCZ bedoeld. De vakgroep waar ik bij aangesloten ben is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).
Naast bovenstaand overzicht (roze) kunt u ook op de site van uw zorgverzekeraar kunt u zien hoeveel uw specifieke pakket vergoed.
Kijk onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’. Voor bijvoorbeeld CZ kijkt u hier. En voor VGZ kijkt u hier.

Wanneer u belt met de CZ of VGZ of Unive en zij aangeven dat ze voor kinderen dit niet vergoeden (dat deed VGZ in 2017 soms), dan raad ik aan op een later moment nogmaals te bellen. U krijgt dan een andere persoon aan de telefoon die mogelijk begrijpt hoe het werkt.
Clienten zijn wel zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of ze voor vergoeding in aanmerking komen of niet. U kunt ook gewoon de factuur na afloop indienen en afwachten of u wat vergoed krijgt of niet. 

Overigens: 60% van mijn clienten is niet aanvullend verzekerd en betaalt de sessies zelf. De overige 40% is aanvullend verzekerd, waarvan de meeste het vanuit de zorgverzekering grotendeels vergoed krijgen.
In 2017 hebben 3 clienten geregeld dat ze de therapie via de gemeente vergoed kregen. Wanneer u dit wilt uitzoeken kan dit natuurlijk. Ik heb gezien dat het veel werk kan zijn, en geduld. Ik kan dit niet voor u regelen, dit moet u zelf regelen. Deze clienten gaven aan dat ze begeleiding specifiek bij mij wilde hebben en niet bij een andere hulpverlener. Dit heeft hun uiteindelijk geholpen het vergoed te krijgen. 

Voorbeeld
Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar bv. 8 sessies met een maximum van 45,- per sessie vergoedt. In dit geval betaalt u dus zelf per sessie 17,- (tarief per sessie is namelijk 62,-). Wanneer u in dit voorbeeld 10 sessies afneemt betekent dit dat u er 2 volledig zelf betaalt.

Mijn registraties en lidmaatschappen:
AGB-code zorgverlener: 90058750

AGB-code praktijk: 90058751
NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046
RBCZ registratie: 810251R

Neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u contact met uw zorgverzekeraar opneemt om te informeren of de therapie bij mij vergoed wordt, is het belangrijk om mijn bovenstaande registraties te noemen. Ook is het belangrijk om te vermelden dat het om individuele psychosociale zorg gaat, of om groepstherapie psychosociale zorg. U moet niet spreken over ‘ weerbaarheidstraining’, ‘ sociale vaardigheidstraining’ of ‘ cursus’. Ook niet over ‘ouderbegeleiding’. In dat geval zult u namelijk te horen krijgen dat u niets vergoed gaat krijgen.

Voordelen van behandeling vanuit het aanvullende pakket:

– Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico (deze was in 2015 bv. meestal 375,-). Dit betekent dat vergoeding direct mogelijk is.
– De cliënt-gegevens blijven 100% anoniem. Op de factuur komt namelijk alleen ‘psychosociaal consult’ of ‘groepstherapie psychosociaal consult’ te staan.
– Ik deel geen gegevens met uw zorgverzekeraar. Op de factuur komt namelijk alleen psychosociaal consult’ of ‘groepstherapie psychosociaal consult’ te staan.
– Uw kind hoeft geen (niet passende) diagnose te krijgen om (een gedeelte van) de behandeling vergoedt te krijgen door de zorgverzekeraar.
– Wanneer de behandeling bij een reguliere kinderpsycholoog niet wordt vergoed (bv. omdat uw kind niet ‘ernstig’ genoeg is voor een diagnose), bent u bij bij mij vaak goedkoper uit.
– Wanneer de behandeling bij een reguliere kinderpsycholoog slechts gedeeltelijk wordt vergoed, bent u mogelijk bij mij ook goedkoper uit. Het uurtarief van een reguliere kinderpsycholoog ligt namelijk rond de 80,- tot 90,- euro per uur.
– Verwijzing van de huisarts of de gemeente is niet nodig omdat ik vanuit het aanvullende pakket vergoed wordt. Een verwijzing van de huisarts meenemen mag natuurlijk wel (graag zelfs)!

Betaling van intake en sessies
Aan het eind van iedere maand (of aan het begin van de eerstvolgende maand) ontvangt u een factuur per mail met daarin de kosten voor de afgenomen intake en/of sessies. U kunt het bedrag binnen 14 dagen overmaken op rekening ING 686478487 t.n.v R. van Kaathoven o.v.v het factuurnummer.

Betaling van de groepstherapie
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst dient de factuur voor de groepstherapie voldaan te zijn. U betaalt dus vooruit bij de groepstherapie. U kunt pas NA afloop van deze groepstherapie de factuur online indienen op de site van uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan meestal binnen 3 weken het bedrag terug waar u recht op heeft.

Annuleren
Annuleren van de sessie kan tot 24 uur van te voren. Wanneer u binnen 24 uur de sessie annuleert wordt er 31,- in rekening gebracht. Ook wanneer u vergeet de sessie te annuleren wordt er 31,- in rekening gebracht. Op de factuur zal dit vermeld worden als een halve sessie (31 minuten).

Aantal sessies
Wanneer u kind individuele therapie gaat volgen kunt u rekenen op 8 individuele sessies.

Ouder-kind therapie bestaat uit gemiddeld 5 tot 10 sessies.
Ouderbegeleiding bestaat gemiddeld uit 5 sessies.
Na de intake maak ik op basis van de hulpvraag een schatting van het aantal sessies dat ik denk nodig te hebben. In overleg met u beslissen we dan voor een voorlopig aantal sessies te kiezen. Gedurende het traject kunnen we het aantal in overleg aanpassen naar beneden of naar boven.

Aanmelden?
Wanneer u een afspraak voor het intake gesprek hebt gemaakt neemt u het ingevulde aanmeldformulier mee naar deze afspraak. Dit bespaart ons tijd. Wanneer we dit formulier invullen tijdens de intake gaat er tijd af van onze afspraak, wat jammer is natuurlijk.

Aanmeldformulier

Afspraak maken voor de intake?
Bij voorkeur per mail: info@psycholoogvankaathoven.nl
Kunt u hierin kort aangeven waar u of uw kind graag begeleiding bij wilt hebben?

Wanneer ik op basis van deze informatie inschat dat u en/of uw kind beter elders geholpen kunnen worden zal ik dit aangeven.
Vermeld ook de leeftijd van uw kind.
U kunt alvast meerdere data/tijden als optie geven voor het intake gesprek.

 

De algemene voorwaarden vindt u HIER

RBCZ logo def 2013 hoog

NIP-nijmegen

NFG-nijmegen