;

Groepsprogramma voor ouders: 

Positief communiceren met je kind

Minder strijd & meer samenwerken

 

Vanaf maart 2018 kunnen er weer nieuwe ouders instromen!

voor ouders met kinderen en tieners tussen 4 en 16 jaar.

 

Meld je nu aan voor een ervaar-bijeenkomst om te kijken of deze groep bij je past! 

 

Herken jij een of meer van de volgende punten?

 

 

 • Wanneer ik grenzen stel wordt mijn kind boos of verdrietig
 • Naar bed gaan, opstaan of samen eten verloopt vaak onprettig
 • Er is vaak strijd over regels die gaan over I-pad, samenspelen etc.
 • Mijn kind voelt zich vaak tekort gedaan en vind dat het vaak ‘niet eerlijk is’
 • Wanneer mijn kind verdrietig/boos is, dan maakt mijn reactie dit vaak alleen maar erger
 • Ik merk dat ik vaak mopper of boos wordt op mijn kind en dat wil ik niet meer
 • Ik begrijp mijn kind niet altijd en vind het dan moeilijk om goed te reageren
 • Mijn kind denkt dat ik hem/haar niet meer leuk vind
 • Ik heb gemerkt dat mijn manier van straffen niet werkt
 • Mijn kind zegt vaak ‘je begrijpt mij niet’

Wil jij graag..

 • Een prettig sfeer in huis
 • Niet meer zoveel mopperen, schreeuwen of ruzie maken met je kind
 • Conflicten met je kind voorkomen
 • Afspraken kunnen maken met je kind waar je kind zich aan kan houden
 • Dat je kind zich vaker rustig en fijn voelt in plaats van boos en verdrietig
 • Een fijner contact met je kind
 • Het gevoel dat jij en je kind samenwerken, ‘een team’ zijn

Doe dan mee aan het ouderprogramma: positief communiceren met je kind!
We hebben als gezamenlijk doel: minder elkaar tegenwerken, en meer gaan samenwerken

In het ouderprogramma leer je:

 • Op een ‘kindvriendelijke manier’ grenzen aangeven die je kind kan accepteren
 • Op een handige manier op boze en verdrietige gevoelens van je kind reageren waar je jouw kind mee helpt
 • Conflicten met je kind op een handige manier oplossen
 • Hoe je niet wenselijk gedrag van je kind ombuigt naar wenselijk gedrag (zonder te straffen)
 • Wat je kunt doen wanneer je kind niet doet wat jij wilt (bv. aankleden, eten, naar bed gaan)
 • Wat je kunt doen wanneer je kind ergens niet aan mee wilt werken

Voor kleine kinderen zijn de vaardigheden anders dan voor tieners.

Inhoud ouderprogramma

 

 • 3x groepsbijeenkomst (1x per maand op een vaste dag en tijdstip, zie data)
 • toegang online video’s met praktische toepassing besproken vaardigheden
 • 1x tussentijd telefonische evaluatie 15 min op een datum en tijd in overleg

Wanneer zijn de 3 groepsbijeenkomsten?

Ik werk met een doorlopend programma waarbij er voor iedere groep (4 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar) iedere maand (m.u.v zomervakantie 2018) een groepsbijeenkomst gepland staat. Wanneer je instapt dan doe je vanaf dan de eerstvolgende 3x mee. Je komt dan gedurende 3 maanden 1x per maand naar de groepsbijeenkomst. Voor jouw groep is er iedere maand (behalve in de juli en/of aug 2018) 1x een bijeenkomst op een vaste dag en vast tijdstip (bv. iedere 3de donderdagavond van de maand). De data per groep kun je vinden onder ‘praktisch’.

Hoe ziet een groepsbijeenkomst eruit?

Per groepsbijeenkomst zullen we met max. 6 ouders zijn. Deelnemende ouders bespreken de situaties waarin vastlopen met hun (bonus)kind bespreken. Ouders denken met elkaar mee over hoe ze een bepaalde situatie anders kunnen aanpakken zodat hij mogelijk prettiger verloopt. Ik leid deze ouderbijeenkomsten en zal de (communicatieve) vaardigheden en (opvoed)technieken behandelen waarvan ik denk dat ze in een bepaalde situatie voor een positieve verandering kunnen zorgen. Sommige situaties zullen we gaan uitspelen zodat je in de rol van kind zelf kunt ervaren hoe verschillende reacties van jou als ouder door een kind ontvangen worden. Je ervaart dat een andere reactie/aanpak van jou als ouder een andere reactie bij jouw kind kan geven. Aan het eind van iedere ouderbijeenkomst gaan alle ouders met concrete actiepunten voor hun ingebrachte situatie(s) naar huis.

Een voorbeeld van een actiepunt: een alternatieve aanpak voor een situatie waarin je tot nu toe een straf hebt gegeven die niet werkte. De bijeenkomst daarop gaan we evalueren hoe het is gegaan. Wanneer het niet zo is gegaan zoals verwacht bekijken we waarom het mis is gegaan zodat je dan weer met een nieuw actiepunt naar huis gaat. Van tevoren verdelen we de beschikbare tijd (3 uur) over het aantal ouders dat aanwezig is.

Welke situaties kunnen ouders inbrengen?

Situaties waarin..

 •  er strijd/discussie is tussen ouder en kind – er strijd is tussen kinderen onderling en je niet weet hoe je als ouder hiermee om kunt gaan
 • je jouw grens aangeeft maar je kind deze niet accepteert
 • je kind veel boosheid ervaart en/of laat zien
 • je als ouder je machteloos voelt en reageert op een manier die je niet wilt
 • jouw kind zich niet (altijd) aan de afspraak/regels houdt
 • je kind niet (makkelijk) meewerkt, en tijd rekt
 • je kind jouw grenzen opzoekt en je het lastig vindt hier handig mee om te gaan
 • jouw kind om veel aandacht vraagt terwijl je dit niet hebt

De ouderbijeenkomsten zijn niet direct bedoelt om situaties te bespreken die over thema’s gaan zoals bedplassen, angst voor zwemmen, accepteren dyslexie, regeling scheiding e.d. Door te focussen op bovengenoemde situaties komt er diepgang in de ouderbijeenkomsten en zullen de besproken situaties voor de meeste ouders herkenbaar zijn.

Praktisch 

Data groep 4 tot 8 jaar

donderdagavond-groep 

 • 8 februari 2018
 • 8 maart 2018
 • 12 april 2018
 • 10 mei 2018
 • 7 juni 2018
 • (juli en aug niet ivm vakantie)
 • 13 september 2018
 • 11 oktober 2018
 • 8 november 201813 december 2018

alle data vallen op donderdag

voor ouders met kinderen tussen 4 en 8 jaar

tijd: 19:00 tot 22:00 

Data groep 8 tot 12 jaar

vrijdagochtend-groep 

 • 16 februari 2018
 • 16 maart 2018
 • 20 april 2018
 • 18 mei 2018
 • 15 juni 2018
 • (juli niet ivm vakantie)
 • 17 augustus 2018
 • 21 september 2018
 • 19 oktober 2018
 • 16 november 2018
 • 21 december 2018

alle data vallen op de vrijdag

voor ouders met kinderen tussen 8 en 12 jaar

tijd: 10:00 tot 13:00

Data 12 tot 16 jaar

donderdagochtend-groep

 • 15 februari 2018
 • 15 maart 2018
 • 19 april 2018
 • 17 mei 2018
 • 14 juni 2018
 • (juli niet ivm vakantie)
 • 16 augustus 2018
 • 20 september 2018
 • 18 oktober 2018
 • 15 november 2018
 • 20 december 2018

alle data vallen op de donderdag

voor ouders met kinderen tussen 12 en 16 jaar

Tijd: 10:00 tot 13:00 

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Rosanne van Kaathoven (1986) en ik ben universitair afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog. Ik heb sinds 2011 mijn eigen praktijk in Beuningen: Trotse Pauw – groepstraining & individuele therapie.
Na mijn universitaire opleiding tot psycholoog heb ik mij gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie. Ik heb o.a de post-master WO opleiding ‘cognitieve gedragstherapie voor kind en jeugd’ afgerond.
Mijn specialismen zijn: kinderen en jongeren leren handiger om te gaan in het contact met anderen (sociale vaardigheden en weerbaarheid) en ouders ondersteunen in hoe ze hun kind het beste kunnen benaderen waardoor hun kind zich fijner voelt en/of waardoor het contact tussen ouder en kind positief veranderd. Ik ben erg van de praktische aanpak. In het ouderprogramma gaan we daarom aan de slag met praktische concrete (communicatieve) vaardigheden die je direct kunt toepassen bij thuiskomst. 

Veelgestelde vragen

Hoe betaal ik?

 

 

Zowel voor de ervaar-bijeenkomst als voor het 3x programma betaal je voorafgaand per overmaking. Je kunt niet contact betalen.

Wanneer ik deze ontvangen heb stuur ik je daarvan per mail de bevestiging.

Pas op het moment dat ik het bedrag ontvangen heb is de aanmelding definitief.

Ik heb interesse in het ouderprogramma maar ik kan 1x niet. Wat nu?

Wanneer je je aanmeldt voor het 3x programma dan gelden voor jou de 3 eerstvolgende data. Echter heb je een ‘escape':

mocht je een keer niet kunnen (ivm ziekte, je werk), dan kun je deze bijeenkomst verplaatsen naar die van daarop. Dus dan kom je bv. data 1, data 2 en data 4 (want op data 3 was je ziek). Wanneer je 1x niet kunt geef dit zo snel mogelijk aan, dan kan iemand anders in jouw plaats meedoen.

 

Ik heb alles al geprobeerd en niets helpt. Heb ik toch iets aan deze oudergroep?

 

Veel ouders die ik zie in de praktijk geven aan dat ze alles al geprobeerd hebben en dat niets werkt. Wanneer we dan samen naar bepaalde situaties ga kijken die niet fijn verlopen kan ik of kunnen de andere ouders vaak duidelijk aangeven waardoor deze situaties mogelijk mislopen. Wanneer ik ouders alternatieven aandraag over hoe ze een volgende keer anders kunnen reageren krijg ik vaak te horen: ‘dat klinkt echt heel logisch, dat ik dat zelf niet heb kunnen bedenken!’. Bedenk dat wanneer je in een bepaalde situatie ‘vastzit’ het moeilijk kan zijn om op eigen houtje daaruit te komen. De inzichten en alternatieven die ik in de oudergroep geef zullen voor veel ‘aha!’ momenten zorgen.

Kunnen de kosten vergoed worden?

De kosten kunnen mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed worden. Dit is aan ouders zelf om dit voorafgaand aan de ouderbijeenkomst uit te zoeken. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden namelijk de diensten die ik verzorg. Alleen zorgverzekeraars die de beroepsvereniging NFG of RBCZ (waar ik bij aangesloten ben) erkend hebben, vergoeden de oudergroep. Je kunt er ook voor kiezen om het niet uit te zoeken en achteraf gewoon de factuur in te dienen en dan te kijken of het vergoed wordt of niet. Je hoeft het niet perse vooraf uit te zoeken om het achteraf vergoed te krijgen. Als je recht hebt op vergoeding dan ontvang je dat gewoon.

Overigens: 60% van de deelnemers aan deze ouderbijeenkomst is niet aanvullend verzekerd en betaalt de oudergroep gewoon zelf.

Mijn diensten vallen onder de ‘alternatieve geneeswijze’. Wanneer je communiceert met de zorgverzekeraar (indien je aanvullend verzekerd bent), dan kun je zeggen dat het gaat om ‘groepstherapie psychosociale zorg’. Deze term komt ook op de factuur te staan. Je moet absoluut niet spreken over ‘ouderbijeenkomst’, ‘workshop’, ‘cursus’, ‘ouderbijeenkomst’, ‘training’, want dan wordt het niet vergoed. Na afloop van de oudergroep (dus na 3 x ouderbijeenkomst) ontvang je per mail de factuur van de oudergroep. Deze kun je zelf online indienen op de site van de zorgverzekeraar. In dit overzicht kun je opzoeken of jouw zorgverzekeraar de ouderbijeenkomst vergoed. In het geval je aanvullend verzekerd bent en je zorgverzekering vergoed, dan is het belangrijk dat ik je BSN nummer + geboortedatum heb. Deze moet ik op de factuur zetten. De zorgverzekering heeft deze gegevens nodig om te kunnen vergoeden.

IN DIT OVERZICHT kun je opzoeken of jouw zorgverzekeraar (met jouw pakket) de oudergroep vergoed.

(klik op roze ‘in dit overzicht’ om het overzicht te zien). Het is aan jullie zelf om dit uit te zoeken. Ik ben hiervoor niet verantwoordelijk.

Welke bedragen komen op de factuur te staan?

A. Wanneer je alleen naar de ervaar-bijeenkomst bent gekomen komt hierop 25,- te staan.

B. Wanneer je alleen naar het 3x programma bent gekomen dan komt op de factuur 257,- te staan. Per data (dat zijn er dus 3) komt daarachter het bedrag per bijeenkomst (257 / 3 = 85,67).

C. Wanneer je zowel naar de ervaar-bijeenkomst als naar het 3x programma bent gekomen dan komt op de factuur 282,- te staan. Per data (dat zijn er dus 4) komt daarachter het bedrag per bijeenkomst (282 /4 = 70,50).

Voorbeeld vergoeding:

Wanneer je per dag per sessie een max. van 45,- vergoed krijgt, dan betekent dit dat je dus 45,- van de 70,50 vergoed krijgt. Wanneer je vergoeding per jaar hoger is dan 180 dan ontvang je in totaal 4 x 45,- = 180,- terug van je zorgverzekeraar.

In dat geval heb je zelf betaald: 257 – 180 = 77,-

 

Is deze oudergroep alleen voor ouders?

De oudergroep is voor iedereen die vastloopt in de omgang met kinderen en graag beter wilt gaan samenwerken met een of meer kinderen. Professionals die werken in de kinderopvang, basisonderwijs of naschoolse opvang zijn ook van harte welkom! Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Het is wel belangrijk dat ze situaties inbrengen waar ze tegenaan lopen. 

 

Voor welke ouders is deze oudergroep geschikt?

 

Alle ouders met kinderen tussen de 4 en de 16 jaar die voor een positieve verandering in de thuissituatie willen zorgen. De oudergroep is zeker ook geschikt voor ouders bij wie het prima afgaat maar die het fijn vinden wat concrete handvatten te krijgen in situaties die voor hen uitdagend zijn. De oudergroep is bedoelt voor moeders en vaders die het prettig vinden om een eerlijk en open groepsgesprek te hebben met andere ouders die dieper gaat dan een schoolplein-gesprek. Voor elke ouder bedenken we concrete punten die de ouder kan gaan toepassen in de situaties die de ouder inbrengt in de groep. Het is dus zeker geen ‘koetjes-en-kalfjes-groepsgesprek.

 

Hoeveel ouders doen er mee? En moet ik samen met mijn partner komen?

 

Per bijeenkomst doen er max. 6 ouders mee. Hierdoor blijft het een persoonlijke sfeer en is er genoeg tijd om iedereen persoonlijk aandacht te geven. Sommige ouders komen samen met hun partner, anderen alleen.

 

Mijn kind is jonger dan 3 jaar of ouder dan 16 jaar. Kan ik meedoen met de ouderbijeenkomst?

 

Nee. De oudergroep is gericht op ouders met kinderen tussen de 4 tot 8 jaar, 8 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar. We behandelen alleen situaties van kinderen die in die leeftijd zitten van de workshop die op dat moment aan de gang is.

Ik volg liever persoonlijk begeleiding bij je. Kan dat ook?

 

Ja, dat kan. Kijk voor meer info op: http://psycholoogvankaathoven.nl/ouderbegeleiding/

 

Ik wil graag met mijn partner komen. Kan dat?

Natuurlijk kan dat. Sommige ouders komen alleen, anderen komen graag samen naar de ouderbijeenkomsten.
Het ouderprogramma dien je dan voor beide ouders aan te schaffen.
Kom je met z’n 2-en dan ontvang je een korting van 50,- op het totaalbedrag. Wanneer je samen komt geef dit in de mail aan. 

Hoevaak kun je meedoen met de oudergroep?

 

 

Je kunt zo vaak meedoen als je wilt. Sommige ouders volgen eenmalig het 3x programma en andere ouders volgen het programma nog een keer. De groep is iedere keer anders samengesteld waardoor je andere feedback krijgt. Ook kan je op een later moment met nieuwe vraagstukken zitten.

 

Staat je vraag er niet bij?

 

Stuur mij dan een mailtje:

info@psycholoogvankaathoven.nl

Locatie

Kinder- en jeugdpraktijk Trotse Pauw

Burg. Geradtslaan 4 6641 ZX

Beuningen (naast Nijmegen)

Gratis parkeren (met parkeerschijf)

 

Kosten

Het ouderprogramma bestaat uit:

 • 3x ouderbijeenkomst van 3 uur
 • online training bestaande uit 6 lessen (totaal ongeveer 3 uur aan online lesmateriaal) 
 • 1x tussentijds telefonisch overleg met trainer (15 minuten) dag en tijd naar keuze

De kosten van het ouderprogramma zijn 257,-

De kosten van een ervaar-bijeenkomst zijn 25,-

Heb je interesse om mee te doen?

Leuk dat je met het groepsprogramma mee wilt gaan doen!

Wanneer er ruimte is in de groep van jouw keuze dan kun je je direct aansluiten, wat erg fijn is!

Voordat je je kunt aanmelden voor het ouderprogramma wil ik je graag eerst de gelegenheid geven om te ervaren of deze groep je kan bieden wat je zoekt. Je kunt daarom eerst een losse bijeenkomst meemaken. Deze losse bijeenkomst noem ik de ‘ervaar-bijeenkomst’ en is erg laag geprijsd: 25,-

Wanneer je een ervaar-bijeenkomst meedoet kun je zelf geen situatie inbrengen, maar je zult een hoop opsteken van de situaties die andere ouders inbrengen. Je kunt uiteraard wel meedenken met de andere ouders. Na de ervaar-bijeenkomst kun je besluiten of je voor het ouderprogramma wilt kiezen.

Heb je geen ervaar-bijeenkomst nodig en wil je je direct aansluiten? Dat kan ook. Geef dit dan even aan bij ‘vraag/opmerking’.

Klik hieronder op de knop om je aan te melden voor een ervaar-bijeenkomst!
Leuk dat te mogen ontmoeten!

Meld je hieronder aan voor een ervaar-bijeenkomst! (kosten: 25,-)