Ouderbegeleiding

Loop je vast in het contact met je kind of de opvoeding?
Of wil je jouw kind ondersteunen bij dingen die hij lastig vindt?

Graag denk ik met jullie mee over wat jullie mogelijk anders kunnen gaan aanpakken waardoor er er een positieve verandering in de thuissituatie, in het contact tussen jou en je kind of in het welzijn van jouw kind ontstaat.

Waarbij kan ik jullie helpen?

‘Ik begrijp mijn kind soms niet’

Voor jou als ouder kan het soms lastig zijn je kind te begrijpen. ‘Waarom doet hij of zij nu toch zó? Het is toch niet zo moeilijk om ‘gewoon’ te doen?’ of: ‘Het is toch nergens voor nodig? Er is niets aan de hand’.
Sommige ouders herkennen zichzelf niet in hun kind en vinden het lastig om het gedrag en de gevoelens van hun kind te begrijpen. Het kan ook zo zijn dat je jezelf juist wel herkent en je daarom zorgen maakt. Je wilt niet dat jouw kind hetzelfde zal gaan meemaken als dat jij heeft ervaren toen jij klein was.
Het kan verhelderd zijn wanneer je  door middel van oudersessies inzicht krijgt in het gedrag van je kind. Het kunnen en leren begrijpen van je eigen kind kan voor hem/haar al een positieve verandering betekenen.

‘Ik begrijp mijn kind, maar wat moet ik dan nú doen?’

Ouders vinden het vaak prettig praktische tips te krijgen over hoe ze hun kind het beste kunnen benaderen. Wanneer kinderen een individueel probleem hebben kunnen ouders met de juiste aanpak het kind ondersteunen tijdens het veranderproces. Vaak hebben ouders niet eens door dat ze hun kind op een bepaalde manier benaderen die niet helpend is voor het kind. Samen gaan we kijken naar hoe je jouw kind op een andere, meer helpende manier kan benaderen en bijstaan.
Wanneer het probleem van jouw kind zorgt voor wrijving in de relatie met de ouders en/of andere gezinsleden is het helpend om vat te krijgen op je eigen aandeel om de wisselwerking tussen jullie als ouders en jullie kind te verbeteren.

Klankbord

Soms willen ouders gewoon even ‘checken’ of ze handig bezig zijn. Ze willen hun ervaringen en inzichten delen met een deskundige buitenstaander. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met het maken van een bepaalde keuze en willen dit graag met een neutrale buitenstaander bespreken. Gesprekken kunnen helpend zijn om alles even weer helder op een rijtje te krijgen.

Over mij

Ik ben Rosanne van Kaathoven (1986).
Ik ben psycholoog voor kinderen en jeugdigen (universitair afgestudeerd), cognitief gedragstherapeut voor kinderen en jeugdigen (post WO) en gezinscoach.

Lees hier meer over mij

Video’s waarin ik tips met ouders deel

Praktisch

Eén of beide ouders komen naar de intake (75 minuten), zonder hun kind.
Op basis van deze intake kan ik beoordelen of ik jullie verder kan helpen.
In de intake zullen we ook al inhoudelijk ingaan op jullie hulpvraag/hulpvragen, zodat jullie na de intake al een stap kunnen maken.
Aan het eind van deze intake zal ik een voorstel doen voor de inhoud van het traject.

Een traject voor ouderbegeleiding bestaat uit 3 sessies ( 3 x 1 uur) of uit 6 sessies ( 6 x 1 uur)
Deze sessies zijn in principe in mijn praktijk, maar kunnen evt. ook telefonisch of via skype gedaan worden.

Deze sessies kunnen bestaan uit:

 • individuele sessies met één van de ouders
 • Sessies met beide ouders
 • Combinatie van 2 bovenstaande

Aan het eind van de intake zullen we het er samen over hebben wat handig is.

Wanneer de ouder(s) na de intake besluit(en) om het traject in te gaan dan zullen we per mail de 3 of 6 sessies inplannen.
Ouders kunnen zelf kiezen of ze voor het pakket van 3 sessies of het pakket van 6 sessies willen gaan.

Beschikbaarheid 

Intakes en sessies kunnen worden ingepland van maandag t/m donderdag vanaf 10:00 tot 19:00.
Echter is het belangrijk om te weten dat de tijden 15:00 tot 19:00 het meest geliefd zijn, dus wanneer je op korte termijn wilt plannen dan kan dit wel, maar dan zal er beperkt plek zijn.
Vanaf 10:00 tot 15:00 is er vaak nog wel meer keuze.

Kosten

Z

Traject 3 sessies

Het gehele traject bestaat uit:

 • Intake beide ouders (1 uur en 1 kwartier)
 • 3 x individuele sessie ( 3 x 1 uur)
 • Toegang tot de online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’

De kosten voor dit gehele traject zijn: 291,-

N.B Wanneer je/jullie besluit(en) om na de intake niet het traject in te gaan wordt alleen de intake in rekening gebracht.

Z

Traject 6 sessies

Het gehele traject bestaat uit:

 • Intake beide ouders (1 uur en 1 kwartier)
 • 6 x oudersessie (6 x 1 uur)
 • Toegang tot de online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’

De kosten voor dit gehele traject zijn: 477,-

N.B Wanneer je/jullie na de intake besluit(en) om niet het traject in te gaan dan wordt alleen de intake in rekening gebracht.

Praktische informatie / veelgestelde vragen

Kosten

Er zijn 2 trajecten mogelijk.

Traject 3 sessies bestaat uit:

 • Intake beide ouders (75 minuten)
 • 3 x oudersessie (1 uur)
 • Toegang tot de online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’

De kosten voor dit gehele traject zijn: 291,-

Traject 6 sessies bestaat uit:

 • Intake beide ouders (75 minuten)
 • 3 x oudersessie (1 uur)
 • Toegang tot de online training voor ouders: ‘Positief communiceren met je kind’

De kosten voor dit gehele traject zijn: 477,-

—–

De kosten voor de begeleiding worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.
De kosten kunnen mogelijk wel grotendeels of volledig vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed worden.
Lees hieronder bij ‘wordt het vergoed’ meer.

Mochten jullie na de intake met de ouders besluiten om het traject niet te gaan starten, dan wordt alleen de intake in rekening gebracht (75,-)

Hoe werkt de betaling?

Na de intake beslissen ouders of ze het traject in willen gaan.
Wanneer ze hiervoor kiezen dan betalen ze voorafgaand aan de eerste sessie het totale bedrag voor het gehele traject.
Wanneer ik de betaling ontvangen heb stuur ik ouders per mail de reeds betaalde factuur en de inloggegevens van de online training.
Indien ouders en/of kind aanvullend verzekerd zijn: deze factuur kan nog niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar vergoed namelijk altijd pas achteraf.
Na afloop van het gehele traject (dat is meestal vanaf de intake na 2 tot 2.5 maand) ontvangen ouders per mail een versie van de reedsdbetaalde factuur die ze online op de site van de zorgverzekeraar in kunnen dienen.
Wanneer zij recht op vergoeding hebben krijgen ze binnen een paar weken het bedrag (of een gedeelte daarvan) teruggestort.

Contant betalen en pinnen is niet mogelijk.

Wordt het vergoed?

Therapie bij Trotse Pauw kan mogelijk vergoed worden vanuit de  aanvullende zorgverzekering.
Deze dienst valt onder de ‘alternatieve geneeswijzen’, en dan ‘psychosociale zorg’.
Het valt dus NIET onder de ‘psychologische zorg’ (die in de basisverzekering zit).

Therapie bij Trotse Pauw wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Ook niet wanneer je een diagnose of verwijzing van de huisarts hebt. 

70% van de ouders betaalt deze training overigens gewoon zelf. De andere 30% krijgt het vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering of via de gemeente (5%).

Ik ben aanvullend verzekerd. Hoe werkt de vergoeding?

Vergoedingen bij Trotse Pauw:

 • De diensten bij Trotse Pauw worden niet vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Ook niet wanneer u een verwijzing hebt van de huisarts of gemeente. Ook niet wanneer u een diagnose of PGB heeft.
 • Ze kunnen mogelijk wel vanuit de aanvullende verzekering volledig of grotendeels vergoed worden. U heeft hiervoor geen diagnose nodig. U heeft hiervoor ook geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer u geen aanvullende zorgverzekering heeft betaalt u de sessies zelf.
Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft kunnen de sessies mogelijk grotendeels of volledig vergoed worden.

Op basis van mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de RBCZ worden vanuit het aanvullende pakket door een groot aantal zorgverzekeraars de kosten voor individuele therapie en voor de groepstherapie volledig of gedeeltelijk vergoed.
Ik word mogelijk dus vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Ik val onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en dan ‘psychosociale zorg’.
Op de factuur komt te staan ‘individueel consult psychosociale zorg’ of ‘groepstherapie psychosociale zorg’.
Op de factuur komt nooit te staan: oudersessie, coaching, weerbaarheidstraining, workshop, training, ouderbegeleiding. sociale vaardigheden, groepstraining. 
Deze termen worden namelijk nooit vergoed.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering?

In onderstaand overzicht (roze link) kunt u opzoeken of uw zorgverzekeraar therapie bij mijn praktijk vergoed. Wanneer in het overzicht staat dat het vergoed wordt dan betekent dit dat zowel individuele therapie als groepstherapie vergoed wordt.

U kunt hier kijken of uw aanvullende zorgverzekering de therapie vergoed in 2018. <— klik hier!!!

Met koepelorganisatie wordt de RBCZ bedoeld. De vakgroep waar ik bij aangesloten ben is de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).
Naast bovenstaand overzicht (roze) kunt u ook op de site van uw zorgverzekeraar kunt u zien hoeveel uw specifieke pakket vergoed.
Kijk onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’. Voor bijvoorbeeld CZ kijkt u hier. En voor VGZ kijkt u hier.

Wanneer u belt met de CZ of VGZ of Unive en zij aangeven dat ze voor kinderen dit niet vergoeden (dat deed VGZ in 2017 soms), dan raad ik aan op een later moment nogmaals te bellen. U krijgt dan een andere persoon aan de telefoon die mogelijk begrijpt hoe het werkt.
Clienten zijn wel zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of ze voor vergoeding in aanmerking komen of niet. U kunt ook gewoon de factuur na afloop indienen en afwachten of u wat vergoed krijgt of niet. 

Voorbeeld vergoeding
Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar bv. 400,- per jaar met een maximum van 45,- per sessie vergoedt voor beide ouders. Dus totaal 800,- per jaar.
De totale kosten van het 6 sessie traject zijn 477,-. Dat is omgerekend 68,14 per sessie. (intake + 6 sessies is 7) 477,-/7=68,14
Dit betekent dat de ouders in dit voorbeeld 7 x 45,- = 315,-  terugkrijgen van de zorgverzekeraar. 

Mijn registraties en lidmaatschappen:
AGB-code zorgverlener: 90058750

AGB-code praktijk: 90058751
NFG registratie, vakgroep VPMW: 8046
RBCZ registratie: 810251R

Neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u contact met uw zorgverzekeraar opneemt om te informeren of de therapie bij mij vergoed wordt, is het belangrijk om mijn bovenstaande registraties te noemen.
Ook is het belangrijk om te vermelden dat het om individuele psychosociale zorg gaat, of om groepstherapie psychosociale zorg.
Communiceer met de zorgverzekeraar nooit over ‘oudersessie’ en ‘workshop voor ouders’, ‘groepstraining’, ‘weerbaarheidstraining’ en ‘coaching’ of ‘begeleiding’, maar alleen over: ‘individuele therapie psychosociale zorg’ (=therapie/coaching individueel en ouderbegeleiding) en ‘groepstherapie psychosociale zorg (=groepstrainingen) en individuele therapie.
De reden hiervoor is dat ‘coaching/begeleiding/trainingen’ niet vergoed worden, maar ‘individuele therapie’ en ‘groepstherapie’ wel.
U informeert zelf bij uw zorgverzekeraar of de kosten voor de therapie vergoed worden.
De individuele therapie en de groepstherapie vallen beiden onder de ‘alternatieve geneeswijzen’ en worden genoemd: psychosociale begeleiding of psychosociale zorg.
U kunt er ook voor kiezen om dit niet vooraf uit te zoeken en gewoon achteraf de factuur in te dienen op de site van de zorgverzekeraar en gewoon afwachten of u wat vergoed krijgt of niet. Het is niet verplicht om van te voren uit te zoeken of het vergoed wordt of niet om achteraf in aanraking te komen voor vergoeding.

Wat komt op de factuur te staan?

Op de reeds betaalde factuur die je ontvangt na afrond van het gehele traject komt te staan:
‘Individueel consult psychosociale zorg’.
Daaronder komen de data en tijden van de afgenomen sessies in het afgelopen traject te staan.
Achter iedere sessie komt het bedrag per sessie te staan.
Met onderaan het totaalbedrag is 291,- of 477,-
Inhoudelijk komt er verder niets op de factuur te staan.
Ik deel geen persoonlijke informatie met de zorgverzekeraar. 

Vragen?

Voor vragen kun je mij mailen op:
info@psycholoogvankaathoven.nl

Willen jullie dat ik samen met jullie werk naar een positieve verandering zodat jullie kind zich weer fijn voelt?

Maak dan een afspraak voor het intake gesprek.
Je kunt via het online formulier onderaan deze pagina het intake gesprek aanvragen.
Klik daarna op ‘submit’.
Binnen 2 dagen neem ik per mail contact met jullie op.

Ook kun je via de mail een afspraak plannen: info@psycholoogvankaathoven.nl

Ja, ik wil het intake gesprek plannen.