Waar ben ik trots op dat ik heb bereikt in 2016 met mijn praktijk?

Mijn zelf bedachte dierenmodel om kinderen te leren hoe ze beter kunnen omgaan met andere kinderen!
Ik ben daar heel erg trots op. Ik ben zelfs door twee scholen benaderd of ik een werkboek daarover verkoop, omdat ze graag ook met de 10 dieren in de klas willen gaan werken!

Het zit zo:
3 jaar geleden begon ik met het geven van weerbaarheidstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen. De ouders waarvan hun kind de weerbaarheidstraining had gevolgd waren allemaal tevreden en zagen positieve veranderingen bij hun kind. Hun kind had zichtbaar baat gehad bij de training!
Bij de sociale vaardigheden was dit anders… eindgesprekken van ouders kwamen er vaak op neer dat ze weinig verschil zagen bij hun kind. Ze hadden het idee dat het kind de stof niet goed had begrepen, of niet goed wist hoe hij het toe moest passen.
Ik heb de training verschillende malen aangepast maar ik bleef deze feedback bij de eindgesprekken houden. Nu weet ik vanuit mijn studie dat het aanleren van meer gedrag makkelijker is dan het afleren van teveel gedrag (bv.schreeuwen als je boos bent), maar toch bleef het knagen. Ik had toen twee keuzes: óf ik kon bij mijzelf denken ‘dit werkt niet, ik stop met de sova training’, óf ‘ik ga dit echt bij de kern onderzoeken en aanpakken’. In eerste instantie had ik voor de gemakkelijkste weg gekozen: ik vond het zelf ook niet leuk om een training te geven waaraan de kinderen weinig hadden. Dus ik bood de training niet meer aan. Maar… ik bleef gebeld worden met hulpvragen die passen in een sova training. bv. ‘mijn kind voelt zich snel aangevallen en word dan snel boos’,, of ‘mijn kind is makkelijk uit te lokken en reageert overal boos op’ of ‘mijn kind is zo enthousiast dat hij graag dingen zelf wil bepalen waardoor vriendjes het niet leuk vinden om samen te spelen’. of ‘mijn kind vind het moeilijk om zijn speelgoed te delen waardoor kinderen het minder leuk vinden om bij hem thuis te spelen’, en zo verder…
Zulke hulpvragen bleven op mijn pad komen en omdat ik er sterk in geloof dat voor hulpvragen die gaan over het omgaan met andere kinderen het belangrijk is om dit ook echt te oefenen in een groep (met andere kinderen) heb ik besloten: ik ga er nog één keer voor en dan ga ik helemaal tot op de bodem uitzoeken hoe ik mijn training het meest effectief kan maken.
Ik heb heel veel tijd en ook geld erin gestoken en heb uiteindelijk mijn dierenmodel ontwikkeld. Op eenvoudige manier kunnen kinderen heel gemakkelijk verschillend gedrag herkennen bij zichzelf en de ander.
En wat het grootste verschil is tov mijn eerdere trainingen:
Ik betrek de ouders erbij!
Eerder ontvingen ouders alleen de lesbrief met huiswerkopdrachten (en dan moest ik maar hopen dat ze het goed begrepen wat ik bedoelde en dat ze de huiswerkopdrachten juist uitvoerde anders leerden ze hun kinderen het verkeerde nog aan 😉
Dus nu geef ik de training met ouder én kind.
En dat is zo een verschil. Vandaag heb ik de tweede training afgerond waarbij ik werk met kind én ouder en ik zie zoveel verschil in resultaat. Ouders weten waar het over gaat en kunnen het doorpakken met hun kind. Ouders kunnen terugverwijzen naar oefeningen uit de groepstraining. Ouders begrijpen nu beter wat ik wil met de huiswerkopdrachten. Ouders kunnen situaties waar hun kind tegenaan loopt inbrengen in de groep. Op deze manier kan ik deze situatie met ze oefenen en feedback geven (aan zowel kind als de ouder). Ouders krijgen zo ook handvatten in hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij het aanleren van handig gedrag.
Ze zien welke taal ik gebruik om iets duidelijk uit te leggen, ze zien hoe ik het kind feedback geef; ze kunnen dit thuis overnemen.
Nieuw is ook dat ik video’s maak over het thema met handvatten voor de ouders. De lesbrieven zijn enorm uitgebreid waardoor ouder en kind een uitgebreid naslagwerk hebben om nog jarenlang naar terug te grijpen.
Ik ben trots op mijn training. Ik ben er trots op omdat ik heb doorgezet. En ik ben er trots op dat ik heb durven vragen om feedback aan ouders om de training te verbeteren. Ik ben er trots op dat ik deze feedback heb gekregen, aan heb kunnen nemen en het om heb weten te zetten in een effectieve duidelijke leerzame en interessante en bovenal ook leuke sociale vaardigheidstraining voor ouder én kind. Op 20 februari 2017 of 24 februari 2017 starten de volgende groepstrainingen weer. Voor meer informatie kijk op:
http://psycholoogvankaathoven.nl/sociale-vaardigheidstrain…/